HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-12-21

Pep Forum: Fuzed

Genom gaming och interaktiv sport har Fuzed blivit en attraktiv och populär arena för unga i Helsingborg som sätter hälsan i fokus.

Karl Sergel är grundare av verksamheten Fuzed som tillhandahåller e-sport i en egen e-sport arena med unga som målgrupp. Han har under flera års tid arbetat i olika samhällsprojekt med fokus att arbeta med den målgrupp som är svåra att nå, vilka är barn och ungdomar. För att kunna nå den målgruppen insåg han att han behöver använda gaming som ett verktyg för att kunna skapa en förändring. Enligt statistik är nämligen 80 procent av Sveriges barn och ungdomar gamers och gaming är ett av landets största fritidsintressen för unga.

Gaming är associerat till en ohälsosam livsstil med mycket stillasittande framför datorn, lite sömn, onyttigt snacks, godis, läsk och skräpmat. Karl ville med sitt initiativ Fuzed förändra de negativa mönster som råder inom gamingvärlden och istället skifta fokus till nyttig och hälsosam mat, träning, fysisk aktivitet och att ta hand om sin kropp. Nyckeln för att nå ut med dessa viktiga budskap och skapa en förändring är att koppla det till prestation. Karl menar att det finns många studier som visar att fysisk aktivitet bidrar till bättre prestations- och koncentrationsförmåga, vilket är förmågor som är viktiga för att kunna prestera bra i gaming.

När barnen och ungdomarna lär sig att bättre levnadsvanor resulterar i bättre prestation i gaming så är det enklare att nå dem och faktiskt skapa en förändring. Onyttigt snacks, läsk och energidrycker har därför bytts ut mot hälsosammare alternativ i e-sport arenan för att bryta den negativa trenden och uppmärksamma deras besökare på vikten av att ta hand om sig själva. 

Fuzed vill också uppmärksamma föräldrar att uppmuntra sina barn att ta hand om hälsan för att kunna utföra bättre e-sport, men också att stötta och heja på sina barn i e-sporten på samma sätt som föräldrar gör när det gäller andra sporter som exempelvis fotboll. Karl menar att föräldrar oftare engagerar sig och tar större ansvar i andra typer av sporter som barnen utför än i just e-sporten, trots att e-sport är en snabbt växande trend bland barn och unga idag. Kunskap om gaming kopplat till hälsa är därför något som behöver öka även hos föräldrarna så att de får rätt verktyg för att kunna hjälpa sina barn att skapa struktur. 

Eftersom e-sport är väldigt populärt bland unga så når Fuzed verkligen ut till många med sitt budskap och har möjlighet att göra skillnad för många. Karls förhoppning är att e-sport i framtiden ska vara förknippat med hälsosamma vanor och god hälsa, samt att Fuzed blir en inspiration för andra att ta lärdom av.  

Senaste nyheter

29 september 2023, 11:43

Ordförande har ordet!

Tiden går fort! Det är 1 ½ år sedan nuvarande styrelse valdes in på stämman 2022. Det är med andr...

27 september 2023, 13:14

Tillbaka i skolbänken?

Hösten är här och för många betyder det att skolan startat igen efter sommaruppehåll. Oavsett var...

27 september 2023, 11:52

Mobilapp på flera språk gav bättre matvanor hos små barn.

Mindre söta drycker och onyttigt snacks, men också minskad skärmtid är resultatet av studien...