HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-12-21

Pep Forum 2022

"Alla barns rätt till en god hälsa" var temat för årets Pep Forum och HälsoAkadmikerna var givetvis på plats!

Den 16 november deltog HälsoAkademikerna i Pep Forum 2022 som anordnas årligen av Generation Pep. Deras uppdrag är att uppmärksamma och arbeta för att barn och unga ska bli mer fysiskt aktiva och må bättre. Temat för årets Pep Forum var alla barns rätt till en god hälsa. Syftet med temat var att uppmärksamma att barns möjligheter till hälsa behöver bli mer jämlik oavsett var i landet ett barn växer upp och oavsett familjebakgrund och ekonomi. Personer från olika delar i samhället, så som skola, myndigheter och civilsamhället samlades för att tillsammans med kunniga inom området diskutera dessa utmaningar. 

Karolina Klüft är chef för Generation Pep och hon delade med sig av sina tankar under dagen, bland annat genom att tydliggöra att arbetet för att skapa en förändring går för långsamt och att det är väldigt frustrerande. Hon gjorde en väldigt tydlig jämförelse där hon skulle visa en person från publiken hur man hoppar. Personen som hon skulle lära hoppen skulle representera Sveriges alla barn, men innan de började hoppa så la hon på ett flertal vikter runt personens kropp, som skulle motsvara de utmaningar och hinder i samhället som gör att det kan bli svårt för barn att utföra de aktiviteter som de vill utföra. När Karolina och den andra personen sen började hoppa så kunde personen med vikterna inte utföra hoppen på det sätt som Karolina visade, det blev helt enkelt för tungt för personen. På samma sätt menar Karolina att det ser ut i vårt samhälle, när barnen inte kan, orkar eller har möjlighet att utföra det som vuxna anser att barnen bör göra. 

En röd tråd fanns genom hela Pep forum där det återkommande ämnet var att det behöver skapas bättre och mer jämlika förutsättningar för alla barn att leva ett hälsosamt liv. Alla har olika förutsättningar och det behöver arbetas mer för att kunna nå alla barn. Det räcker inte heller med några eldsjälar som finns på vissa ställen runt om i landet och arbetar för detta på ett framgångsrikt sätt, utan det behöver skapas strukturer i samhället som gör att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa, även för de barn som växer upp i ett område där det saknas sådana eldsjälar. Att lyssna och lära av sådana eldsjälar är däremot en viktig grund som bidrar till kunskap som sedan kan implementeras i våra samhällsstrukturer. 

Under dagen hölls också ett panelsamtal mellan representanter från socialstyrelsen, skolverket, folkhälsomyndigheten och myndigheten för delaktighet. De höll alla med Karolina om att arbetet för barn och unga går för sakta och att mer behöver göras för att kunna skapa en förändring. Några tankar som diskuterades var vikten av ett gott ledarskap från vuxna och att det utöver kunskap behövs vilja och mod till förändring. De diskuterade också betydelsen av att bygga strukturer i samhället på lång sikt och att direktiven behöver komma uppifrån från politikerna för att kunna möjliggöra ett sådant arbete. De var överens om att ett sådant arbete behöver göras men att det troligtvis kommer ta många år att verkligen genomföra.

Prins Daniel avslutade Pep forum med ett tal där han bland annat nämnde att barns fysiska aktivitet bör vara lika viktigt och aktuellt att prata om som klimatet. Barnens nuvarande negativa levnadsvanor ökar risken för att de kommer utveckla olika sjukdomar när de blir äldre, vilket vi alla bär ett ansvar för idag. Prins Daniel betonade avslutningsvis också vikten av att vi vuxna behöver vara goda förebilder för barnen och leva som vi lär, annars är det svårt att göra skillnad på riktigt. 

Senaste nyheter

29 september 2023, 11:43

Ordförande har ordet!

Tiden går fort! Det är 1 ½ år sedan nuvarande styrelse valdes in på stämman 2022. Det är med andr...

27 september 2023, 13:14

Tillbaka i skolbänken?

Hösten är här och för många betyder det att skolan startat igen efter sommaruppehåll. Oavsett var...

27 september 2023, 11:52

Mobilapp på flera språk gav bättre matvanor hos små barn.

Mindre söta drycker och onyttigt snacks, men också minskad skärmtid är resultatet av studien...