HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-12-18

Pep Form: Dans för hälsa

Anna Duberg berättar om hur kravlös dans ökar den psykiska hälsan hos tonårstjejer.

Fysioterapeuten Anna Duberg har utformat projektet Dans för hälsa i syfte att få tonårstjejer att må bättre genom kravlös dans. Det startade som en studie vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län, men har nu implementerats i ett flertal kommuner runt om i Sverige. Dans för hälsa fungerar som ett komplement till elevhälsan i skolan med fokus att skapa rörelseglädje istället för prestation för tonårstjejer. Att det blev just målgruppen tonårstjejer grundade sig i det tydligt visats att tjejer i tonåren har ökad psykisk ohälsa, är osäkra på sig själva och känner sig främmande i sin egen kropp.

De tonårstjejer som deltagit i dans för hälsa kände att det ledde till en känsla av gemenskap och social tillhörighet, en ny kompisgrupp, glädje, att ha kul tillsammans och att bli mer bekväma i sina kroppar. Dansen ledde också till att tjejerna kunde fokusera på att vara närvarande i nuet och mådde bättre tack vare ökad rörelse och fysisk aktivitet. Anna berättar att tjejerna kunde vara sig själva, upplevde minskad stress och färre negativa tankar och att dansen blev en fristad för dem. Dans och rörelse påverkar vår sinnesstämning och har positiv effekt på hälsan. Anna menar också att det avgörande i dans för hälsa är att det inte är fokus på att prestera, visa upp sin dans för publik, ställa upp i tävlingar eller liknande som det kan vara i många vanliga dansgrupper. Dans för hälsa skiljer sig åt eftersom fokus istället är att röra på sig och ha kul tillsammans och att det inte spelar någon roll hur bra någon dansar.

Projektet dans för hälsa fick väldigt positiv effekt och resulterade i betydligt färre besök hos elevhälsan. Tack vare dansen mådde tjejerna mycket bättre efteråt, livsglädjen ökade och de växte som personer. Det är resultat som hade varit svåra att uppnå om tjejerna istället enbart hade gått till skolsköterskan eller uppsökt sjukvården för hjälp. Anna menar att dans för hälsa är något som borde implementeras i alla kommuner eftersom det är ett så enkelt och kostnadseffektivt sätt för att göra skillnad för unga.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet