HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2023-09-29

Ordförande har ordet!

Tiden går fort! Det är 1 ½ år sedan nuvarande styrelse valdes in på stämman 2022. Det är med andra ord dags för föreningsstämman om ca 6 månader.

Valberedningen sätter snart igång sitt arbete med att sätta ihop ett förslag på styrelse för perioden 2024-2025.

Fundera om du vill engagera dig i förenings arbete för att bland annat förbättra arbetsmarknaden och arbetsförhållandena för oss alla.

Föreningsstämman kommer hållas den 20 mars 2024 på Karlstad Universitet.

I samband med föreningsstämmorna senast 10-15 åren så har vi arrangerat en konferensdag vid namn Hälsovetardagen. Nu gör vi en omstart efter pandemin men under nya namnet Temakonferens. Fokus denna gång blir på barnidrott, barnkonventionen och folkhälsa

Vi kommer i oktober skicka ut inbjudningar med föreläsare och praktisk information, men skriv redan nu in temakonferensen och föreningsstämman den 20 mars i kalendern.

Höstens verksamhet för styrelsen har mycket fokus på arbetet med nya nätverket NKHP (Nationellt konsortium för hälsopromotion) som är en sammanslutning av oss i HälsoAkademikerna och högskole-/universitetsutbildningarna inom idrott, hälsa och folkhälsa.

Fokusfrågorna för nätverket NKHP är arbetsmarknad, utbildning och opinionsbildning. 

Den stora frågan vi arbetar med senaste par åren är Kompetensprofiler.

 

Senaste nyheter

09 december 2023, 15:28

Föreningsstämma i mars. Var med och gör skillnad!

I Hälsoakademikerna har vi möjligheten att göra större avtryck på vår gemensamma arbetsmarknad än...

09 december 2023, 15:16

Fysisk aktivitet på recept för barn

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet och har sedan...

09 december 2023, 15:01

Alice- hälsovetare och egenföretagare

Alice (Sprallice) Fagrell arbetar idag som online coach och näringsfysiolog och driver sitt eget...