HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2023-04-10

Ordförande har ordet

Ska föreningen fortsätta arrangera konferenser för er medlemmar? Styrelsen tappar deltagare samtidigt som möjligheterna till att etablera våra professioner är bättre än någonsin. Läs om hur du kan hjälpa föreningen.

Temakonferensens (tidigare Hälsovetardagens) vara eller icke vara? 

Tyvärr fick vi ställa in den planerade Temakonferensen (fokus Barnkonventionen) på Göteborgs universitet den 15 mars.

Deltagarantalet var alldeles för få.

 

Vi är kluvna till om vi ska fortsätta arrangera dessa konferenser. Vi får väldigt blandade signaler från er medlemmar.

I medlemsenkäter genom åren så är temakonferenser i olika former något som ni medlemmar efterfrågar men när det väl blir dags att anmäla sig så är det väldigt få som anmäler sig. Som mest rent procentuellt har det varit ca 5 % av medlemmarna på en av Hälsovetardagarna men oftast ca 2-3 %. Det är för låga siffror för att dessa konferenser ska fortleva om syftet är mervärde för befintliga medlemmar.

 

De positiva effekterna av Hälsovetardagarna är att vi arrangerat dessa på och ofta i samarbete med "våra" branschutbildningar på högskolor/universitet. Det gör att studenter kommer gratis och vi får chans att informera om arbetsmarknaden och rekrytera fler medlemmar. 

Vi bjuder även in yrkesverksamma icke-medlemmar som även de är möjliga att rekrytera.

 

Ett av huvudsyftena med arrangemanget är även att vartannat år locka medlemmar till föreningsstämman då det är viktigt ur ett föreningsdemokratiskt perspektiv att så många medlemmar som möjligt deltar vid föreningens viktigaste forum.

I mars 2024 är det föreningsstämma och således kommer vi att arrangera nån slags konferens/workshop/AW.

Vi kommer sätta igång det konkreta arbetet direkt efter sommaren men redan i juni sätts en projektplan.

Traditionellt har Hälsovetardagarnas arrangörsgrupp bestått av medlemmar som inte varit styrelsemedlemmar.

Vill du hjälpa till att arrangera en temakonferens i mars 2024 så hör av dig till styrelsen. Du kan vara nån som är väldigt van att samordna konferenser eller nån som aldrig gjort något liknande men som bidrar och genom det lär sig hur man arrangerar en konferens.

 

Förening behöver dig!

I mars 2022 valdes 9 personer in i styrelsen för en period av två år.

I mars 2023 är vi efter två avhopp och en långtids-timeout endast 6 personer. I juli lämnar ytterligare en ledamot uppdraget i förtid vilket innebär att vi i praktiken är 5 personer i styrelsen. Det är på gränsen till att inte vara beslutsföra!

 

Vi är inne i en period där förutsättningarna och möjligheterna, trots den bistra omvärlden och samhällsekonomin, ändå är mycket goda både internt och externt. 

 

Internt har vi en väldigt stor kunskapsbas om vår arbetsmarknad och branschens utbildningar. Vi har ett väletablerat samarbete med utbildningarna som kommer växa och fördjupas kraftigt kommande år iom starten av nätverket NKHP (läs separat artikel om det).

Vi har ett etablerat och allt starkare samarbete inom Saco och dess nätverk inom hälsa och sjukvård.

 

Inom SRAT har vi dels ett mycket givande samarbete med de övriga professionerna inom hälsområdet men även förbundets kansli är starkare än någonsin med flera spetskompetenser inom områden som direkt gagnar oss i föreningarna.tex studentrekrytering och opinionsbildning.

 

Externt är våra nätverk och samarbeten mycket starka med kontakter direkt på departement och till och med ministrar. 

Vi har via nätverken direkta påverkansmöjligheter på utredningar på olika nivåer inom samtliga våra områden idrott, hälsa och folkhälsa.

 

Vi är alltså inne i en fas med möjligheter till att etablera oss ännu starkare på arbetsmarknaden och påverka utbildningarna till att göra innehållet mer inriktat på anställningsbarhet.

 

För att detta ska vara möjligt behöver förening fler som vill vara med och bidra till allas vår utveckling.

 

Känner du att idrotten, hälsan och folkhälsan har den lön, status och etablering som den borde ha eller tycker du att arbetsmarknaden kunde vara betydligt större och våra professioner ha en mycket högre status och med den även högre löner? 

 

Tycker du det sistnämnda så tycker jag att du ska fundera hur du kan bidra till att vi som förening och bransch kan ta steg i en positiv riktning.

Du kan hjälpa till med allt från att låta dig intervjuas i nyhetsbrevet, skriva examensuppsats, hjälpa oss med rekrytering i ditt nätverk eller på din arbetsplats, att delta i arbetsmarknadsprojekt eller att ta ett uppdrag i styrelsen.

 

Mvh 

Andreas Lövdahl

Ordförande 

 

Senaste nyheter

29 september 2023, 11:43

Ordförande har ordet!

Tiden går fort! Det är 1 ½ år sedan nuvarande styrelse valdes in på stämman 2022. Det är med andr...

27 september 2023, 13:14

Tillbaka i skolbänken?

Hösten är här och för många betyder det att skolan startat igen efter sommaruppehåll. Oavsett var...

27 september 2023, 11:52

Mobilapp på flera språk gav bättre matvanor hos små barn.

Mindre söta drycker och onyttigt snacks, men också minskad skärmtid är resultatet av studien...