HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-12-22

Ordförande har ordet

År 2022 blev ett år som i princip såg ut att återvända till hur det var innan pandemin. I mångt och mycket så har det blivit så i föreningens arbete.Vi har bland annat återigen kunnat besöka studenterna på utbildningsprogrammen.

År 2022 blev ett år som i princip såg ut att återvända till hur det var innan pandemin. I mångt och mycket så har det blivit så i föreningens arbete.

Vi har bland annat återigen kunnat besöka studenterna på utbildningsprogrammen. Där har vi haft arbetsmarknadsinformation och rekryterat medlemmar. Vi ser ut att landa på en 50 %-ig ökning av nya studerandemedlemmar jämfört med 2021.

Att kunna möta studenterna och få diskutera deras utbildning i förhållande till arbetsmarknaden är väldigt roligt och givande.

Det är dessvärre inte alltid så att utbildningsprogrammen är utformade för att ge studenterna bästa möjliga anställningsbarhet. De flesta programmen är inte framtagna och utformade efter en brist på arbetsmarknaden utan mer utifrån olika forskningsområden som man sen bygger ett program utifrån.

Utvecklingen av programmen är dock positiv. Flera program har senaste 10 åren påbörjat utvecklingsarbeten där man tydligare undersöker arbetsmarknadens behov och även nischar utbildningen betydligt mer än förut.

Arbetet med kompetensprofilerna är ett tydligt exempel på utveckling där vi i HA lyckats få ett stort intresse och deltagande från landets utbildningar inom idrott, hälsa och folkhälsa.

Du kan läsa mer om senaste inom det projektet i en separat artikel i decembers nyhetsbrev.

Jag inledde med att säga att året från början såg ut att bli ”normalt” igen efter att pandemin i Sverige klingat av till största del men så blev det lite ”ur askan i elden” med den ekonomiska situationen i världen. Än så länge har samhällsekonomiska läget inte påverkat föreningens arbete i någon större omfattning men vi ser att det är stor risk till påverkan av arbetsmarknaden under 2023. 

Vi kommer den 25 mars 2023 att återigen anordna en konferens (tidigare kallade Hälsovetardagar) där ni medlemmar bjuds in. Pandemin har som bekant satt stopp senaste åren men nu genomför vi en temakonferens med fokus på Barnkonventionen och idrotten i samarbete med Göteborgs universitet. Hoppas få se dig där!

God Jul och ett gott nytt år!

Andreas Lövdahl

Ordförande

 

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet