HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-04-04

Ordförande har ordet

Hela mandatperioden 2020-2021 ramades in av pandemin. Under ffa 2020 påverkades verksamheten stort. Informationsträffar på lärosätena ställdes in, arbetet med kompetensprofilerna lades på is, nätverksträffar med olika aktörer och organisationer ställdes in, med mera.

I mars 2020 valdes en till stora delar ny styrelse i HA. Vi fick genomföra den stämman via Skype (Teams, Zoom, mfl var knappt uppfunna då) vilket var första gången en stämma i HA genomfördes på distans.

Hela mandatperioden 2020-2021 ramades in av pandemin. Under ffa 2020 påverkades verksamheten stort. Informationsträffar på lärosätena ställdes in, arbetet med kompetensprofilerna lades på is, nätverksträffar med olika aktörer och organisationer ställdes in, med mera.

Styrelsens fysiska internat, som vi genomför 3-4 gånger per år och där mycket av det kreativa lösningsorienterade operativa arbetet sker, ersattes av kortare mer informativa Teamsmöten, vilket inte alls för arbetet framåt på ett tillfredsställande sätt.

Under 2021 började andra former för hur arbetet skulle kunna genomföras att ta form. Vi började exempelvis att genomföra digitala informationsträffar med studenter men utfallet i form av nya medlemmar har varit skralt, därav har föreningen under senaste mandatperioden (2 år) minskat i antal medlemmar.

Nu när pandemins effekter på samhället här i Sverige är mer under kontroll så kan även vi i HA börja arbeta igen med nygamla metoder och partners.

Den 8 mars 2022 valdes en ny styrelsen som består av hälften nya ledamöter och hälften omvalda. Vi valde i resonemang med valberedningen att rösta in maxantalet enligt stadgarna dvs 10 personer totalt.
Vi har utöver styrelsen även 5 medlemmar som har olika uppdrag i föreningen.

Vi är i och med detta bra rustade att kunna återstarta arbetet och åstadkomma både medlemsnytta som öka medlemsantalet det närmaste året.

Vill du vara med och bidra till denna kraftfulla satsning så hör av dig till styrelsen. Läs på hemsidan under flikarna Nyheter och Aktuella arbeten för att se vad du kan hjälpa till med.

Ta hand om varandra!
Andreas Lövdahl
Ordförande

Senaste nyheter

07 juni 2023, 08:07

Ordförande har ordet!

Sommaren är här och med den en säkerligen efterlängtad ledighet för er yrkesverksamma medlemmar....

06 juni 2023, 14:39

Kraftsamling kring Psykisk hälsa

SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. SKR...

06 juni 2023, 14:09

Vill du hjälpa föreningen arrangera en temakonferens i mars 2024?

Sedan många år har HälsoAkademikerna arrangerat årligen återkommande konferenser för medlemmar oc...