HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-06-14

Ordförande har ordet

Nya styrelsen har i maj haft sitt första internat. Det är så befriande att återigen kunna träffas fysiskt och ha kreativa arbetsmöten. När människor möts så händer det ofta oväntade saker och inte bara på själva mötestiderna utan kanske än mer i tiden mellan mötespassen.

Arbetet med de s.k. kompetensprofilerna har återigen tagit fart efter pandemin. Vi hade tidigare under våren en digital träff med representanter för flertalet av utbildningarna inom vår bransch.

Vi planerar nu att ha en fysisk konferens i oktober på GIH i Stockholm.

Arbetet med kompetensprofilerna är det högst prioriterade arbetet för styrelsen. Att skapa profiler för en rad olika yrken inom våra branschområden idrott, hälsa och folkhälsa ger sedan en möjlighet för lärosätena att utveckla och anpassa utbildningarna de erbjuder studenterna.

På så vis får vi utbildningar som gör studenterna anställningsbara i högre grad. Det gör det även lättare för arbetsgivare att finna rätt kompetens samt inte minst en ökad tydlighet vad vi idrottsvetare, hälsovetare och folkhälsovetare har för kompetensområden. Det i sin tur förenklar marknadsföringen för oss alla dvs vi i HA, lärosätena och inte minst enskilda medlemmar.

I förlängningen strävar vi efter att flera av våra yrken ska bli legitimerade eller få skyddadyrkestitel.

I mitten av september, i vecka 37, kommer styrelsen att ha planeringsdagar i Umeå. Vi gör det i samband med de årliga konferens- och aktivitetsdagarna arrangerat av stiftelsen Change the game. De arbetar för ökad rörelserikedom (physical literacy) i samhället. Dessa dagar har jag och tidigare styrelseledamot Leif Gustafsson besökt vid ett flertal tillfällen och vi har en bra kontakt med ledningen för arrangemanget. Läs mer om CTG och rörelserikedom på deras hemsida Change the game | Hållbar samhällsutveckling genom rörelserikedom (change-the-game.se)

I samband med planeringsdagarna i Umeå kommer vi arrangera en medlemsträff. Vi återkommer med mer exakt information om dag, tid, plats och innehåll men det blir tisdag eller onsdag i vecka 37 i Umeå.

Till sist vill jag önska er alla en riktigt fin och pandemifri sommar!

Andreas Lövdahl
Ordförande

Senaste nyheter

29 september 2023, 11:43

Ordförande har ordet!

Tiden går fort! Det är 1 ½ år sedan nuvarande styrelse valdes in på stämman 2022. Det är med andr...

27 september 2023, 13:14

Tillbaka i skolbänken?

Hösten är här och för många betyder det att skolan startat igen efter sommaruppehåll. Oavsett var...

27 september 2023, 11:52

Mobilapp på flera språk gav bättre matvanor hos små barn.

Mindre söta drycker och onyttigt snacks, men också minskad skärmtid är resultatet av studien...