HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-04-04

Oliver Jernelius - Ny ledamot i styrelsen

Oliver Jernelius är en av de nya ledamöterna i HälsoAkademikernas styrelse.

Jag tog min kandidatexamen i idrottsvetenskap med inriktning fysisk aktivitet och hälsa på Malmö universitet 2020. Utbildningen var bred och behandlade fysisk aktivitet från amatör till elit. Mitt främsta fokus och intresse fastnade vid fysisk aktivitet och motivation, framförallt från ett hälsofrämjande perspektiv. Jag studerar idag masterprogrammet i idrottsvetenskap på GIH där jag vill fördjupa mina kunskaper främst inom motivation kopplat till träning och hälsa.

Jag har ett stort idrottsintresse där mitt största engagemang är inom fotboll som jag alltjämt fortfarande spelar några gånger i veckan. Jag kom i kontakt med HälsoAkademikerna första gången då jag skrev mitt examensarbete inom just motivation till fysisk aktivitet och fick vägledning och assistans i arbetet. 

Jag har valt att engagera mig i styrelsen för att jag vill vara med och bidra till att idrotts- och hälsovetares kompetens både synliggörs och tydliggörs på arbetsmarknaden. Min förhoppning med rollen som styrelseledamot är att vara med och påverka idrotts- och hälsovetares framtid och förutsättningar på arbetsmarknaden.

Senaste nyheter

11 oktober 2022, 21:00

Change the game – aktivitetsdagen 2022

Change the game avslutas varje år med en stor aktivitetsdag där barn får prova på rörelse och...

11 oktober 2022, 20:54

Change the game konferens

Som tidigare styrelsemedlem i HälsoAkademikerna och trogen besökare i Umeå sedan starten så kände...

11 oktober 2022, 20:41

Change the game och intervju med verksamhetsledaren Tom Englén

Change the game i Umeå startades 2014 med syfte att främja fysisk aktivitet i Umeå med omnejd....