HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2023-04-10

Nationellt konsortium för hälsopromotion och arbetet med kompetensprofiler

Den 16e och 17e mars träffades Nationellt konsortiet för hälsopromotion i Göteborg för att arbeta vidare med arbetet kring kompetensprofiler

Under cirka 15 år deltog HälsoAkademikerna i ett nätverk mellan högskole-/universitetsutbildningar inom folkhälsovetenskap. Det nätverket upplöstes 2016.

Vi i HA hade stort utbyte av det nätverket så nu efter pandemin så har vi tillsammans med utbildningarna startat ett liknande nätverk med utbildningar inom områdena idrott, hälsa och folkhälsa. Det första mötet hölls förra året.

 

Syftet med nätverket är att samverka kring tre huvudområden:

Arbetsmarknad

Utbildning

Opinionsbildning


Den 16e och 17e mars träffades Nationellt konsortiet för hälsopromotion i Göteborg för att arbeta vidare med arbetet kring kompetensprofiler. Representanter från 10 lärosäten deltog i nätverksträffen som i år arrangerades av Göteborgs universitet. Lärosätena och HälsoAkademikerna turas om att arrangera de fysiska nätverksträffarna som förra året hölls av Gymnastik och idrottshögskolan och som nästa år hålls av Karlstads universitet.

Programmet för dagarna innehöll genomgång av vad respektive lärosäte gjort sedan höstens nätverksträff, diskussion om hur vi vill att nätverket ska arbeta och samordnas, planering för den kommande arbetsprocessen och gruppdiskussioner och arbeten i de tre ämnesgrupperna utifrån områdena hälsa, idrott och folkhälsa.

Under de två dagarna var fokus ffa på kompetensprofilerna. Det arbetades fram en modell som respektive ämnesområde kan applicera och utgå från i det fortsatta arbetet. Syftet med modellen är att ämnesområdena ska identifiera det gemensamma innehållet i utbildningarna som utgör kärnan i utbildningarna. På så sätt ska det kunna bli tydligare för arbetsmarknaden vad det innebär att ha studerat till hälsovetare, idrottsvetare eller folkhälsovetare. 

Senaste nyheter

29 september 2023, 11:43

Ordförande har ordet!

Tiden går fort! Det är 1 ½ år sedan nuvarande styrelse valdes in på stämman 2022. Det är med andr...

27 september 2023, 13:14

Tillbaka i skolbänken?

Hösten är här och för många betyder det att skolan startat igen efter sommaruppehåll. Oavsett var...

27 september 2023, 11:52

Mobilapp på flera språk gav bättre matvanor hos små barn.

Mindre söta drycker och onyttigt snacks, men också minskad skärmtid är resultatet av studien...