HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2023-09-27

Mobilapp på flera språk gav bättre matvanor hos små barn.

Mindre söta drycker och onyttigt snacks, men också minskad skärmtid är resultatet av studien ”Effectiveness of a smartphone app integritet in primary child health care to promote healthy diet and physical activity behaviors and prevent obesity in preschool-aged children” Med hjälp av en mobilapp på flera språk kunde föräldrar i Sverige främja sina barns matvanor.

Världen håller på att förändras, fler och fler barn runt om i världen drabbas årligen av fetma och Övervikt. Bara I Sverige har 21 procent av barnen mellan sex och nio år övervikt. Speciellt i socioekonomiska områden är fler barn överviktiga. Språkbristning kan vara en stor riskfaktor. 

Drygt 552 familjer med små barn (2.5-3 år) fick under 6 månader information via mobilappen MINISTOPP 2.0 om hälsosamma levnadsvanor. I Appen som är utformad av forskare vid Karolinska institutet kunde föräldrar registrera sina barns 

  • Intag av frukt, grönsaker, sötsaker, snacks och sockersöta drycker.

  • Barnens fysiska aktivitet 

  • Barnens skärmtid 

För att nå ut till så många familjer som möjligt i Sverige, inklusive familjer med språkbristning är appen anpassad till flera språk såsom svenska, somaliska, arabiska och engelska. Enligt forskaren Marie Löf vid Karolinska institutet blev barnfamiljerna rekryterade från ett flertal barnavårdcentraler. Hälften av barnen blev lottade till en kontrollgrupp som fick standardvård och den andra hälften använde mobilappen.

Studien hade positiv effekt. Intaget av söta drycker var till exempel 32 gram lägre per dag hos barnen i app-gruppen jämfört med kontrollgruppen. Det motsvarar en minskning med cirka 20 procent av medelintaget hos svenska barn i förskoleåldern. Utöver det rapporterade föräldrarna som fått tillgång till appen att de högre tilltro till sin egen förmåga att främja goda levnadsvanor hos sitt barn när det gäller såväl kost som fysisk aktivitet, säger Marie Löf. Appen kommer enligt Marie Lös nu att implementeras vid ett flertal barnvårdcentraler i Sverige. 

 

Senaste nyheter

09 december 2023, 15:28

Föreningsstämma i mars. Var med och gör skillnad!

I Hälsoakademikerna har vi möjligheten att göra större avtryck på vår gemensamma arbetsmarknad än...

09 december 2023, 15:16

Fysisk aktivitet på recept för barn

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet och har sedan...

09 december 2023, 15:01

Alice- hälsovetare och egenföretagare

Alice (Sprallice) Fagrell arbetar idag som online coach och näringsfysiolog och driver sitt eget...