HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-12-04

Medlemsintervju: Lisa, VD på YouGo HealthPlan

Vi har intervjuat Lisa Jonsson som är medlem i Hälsoakademikerna och affärsutvecklare på YouGo Healthplan. Lisa bor i Åsa i Halland och tog examen från Hälsopromotionsprogrammet vid Göteborgs Universitet år 2021. I bagaget har hon även en magisterexamen i företagsekonomi från Jönköping International Business School från 2003. För att få en bred användbar utbildning har hon bl.a. adderat studier i stressfysiologi, hälsokommunikation och ledarskap samt mat och miljö vid andra universitet.

Hej Lisa! Berätta om YouGo Healthplan!
- YouGo Healthplan är ett innovativt bolag vars syfte är att hjälpa arbetsgivare att upptäcka ohälsa tidigt, fatta datadrivna beslut och bistå människor att må riktigt bra genom att utveckla hälsosamma levnadsvanor. Bolagets lösningar vilar på den samlade forskningen. Psykisk ohälsa är ett stort problem både för individen och företag/organisationer och YouGo kartlägger flera gånger per år levnadsvanor och psykisk hälsa vilket gör att psykisk ohälsa kan fångas upp tidigt innan det leder till utmattning och relevanta insatser kan sättas in. Vi utbildar i hälsosamma levnadsvanor, beteendeförändring och hälsa för att stärka individen i att själv fatta välgrundade beslut och skapa hälsosamma levnadsvanor. Utbildning sker i en digital lärplattform samt genom föreläsningar och beteendeförändring stöttas också genom hälsocoachsamtal.

Hur kom det sig att du utbildade dig till hälsovetare?
- Jag har ett stort intresse för vad som får oss att må riktigt bra och ville arbeta med detta utifrån en gedigen kunskapsgrund.

 När Lisa hade tagit examen från Hälsopromotionsprogrammet kontaktade hon YouGo Healthplan och berättade varför hon såg dem som särskilt intressanta och vad hon skulle jag kunde bidra med. Hennes akademiska bakgrund och bredd inom levnadsvanor var något som bolaget värdesatte. Dessutom har Lisa tidigare erfarenheter från att ha arbetat som affärsutvecklare vilket hon har stor nytta av i sin roll. Lisa påpekar att hon gärna hade sett att hälsoekonomi var ett större inslag i utbildningen och hon är glad att hon tillgodosett sig den kunskapen på egen hand.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från utbildningen?
- Förmågan att bedöma påståenden relaterad till hälsa och levnadsvanor. En viktig kunskap då det florerar mycket påståenden kring hälsa som inte är förankrade i den samlade forskningen. I min roll är det också viktigt att ha en helhetssyn på hälsa och levnadsvanor och förstå hur alla levnadsvanor hänger samman. Jag är också tacksam att ha en bred kunskap gällande hur vi människor fungerar, att inom vissa områden förstå kroppen ner på cellnivå och samtidigt ha kunskaper i beteendevetenskap.

 Lisa berättar vidare om hur en dag på hennes arbete kan se ut;
- Variationen av arbetsuppgifter är mycket stor. Vi är i ständig dialog med nya potentiella kunder och dessa möten sker nästan uteslutande via Teams men det fungerar väldigt bra. Vi arbetar nära våra befintliga kunder för att lösa verkliga problem och har därför också en löpande utveckling av våra tjänster för att de på bästa sätt ska matcha kundens behov. Det blir därför också ofta möten med vår IT-partner gällande teknisk utveckling. Jag har kontinuerlig kontakt med kunderna och stöttar deras hälsoarbete t.ex. genom att följa upp kartläggningar, upprätta rapporter och analyser och återkomma med förslag på insatser utifrån vad resultat på kartläggningen visar.

Vad är roligast med ditt jobb?
- Att få vara med och bidra till att människor mår bättre känns fantastisk. Att dessutom få göra det i ett innovationsdrivet, snabbfotat bolag där jag delar värderingar och får vara en stor del av utvecklingen känns både fint och väldigt roligt.

Vad i ditt arbete kan vara svårt eller utmanande?
- Att arbeta strategiskt för att främja hälsosamma levnadsvanor är lönsamt men det är fortfarande relativt nytt för många arbetsgivare. Att nå ut och få möjlighet att prata med företag kring detta kan vara utmanande.

Samarbetar du med några andra professioner?
- Vi arbetar nära chef/HR med våra kunder och vi samarbetar med företagshälsovården när vi möter individer som har behov av behandling av något slag. Vi är ett kunskapsintensivt bolag som också samarbetar internt med professioner såsom leg. psykolog och leg. dietist för att utveckla högkvalitativa tjänster.

Lisa uppmuntrar hälsovetarstudenter att tidigt ta kontakt med bolag eller organisationer som man tycker är intressanta och efterfråga vilken kunskap som de ser som särskilt intressanta och att därefter se till att skaffa den. Hon tipsar om att försöka anpassa sin utbildning så att du får med dig den kunskapen som behövs för att få den tjänsten som du vill ha. Ibland finns det till exempel möjlighet att byta ut kurser eller läsa vid annat universitet. Vidare betonar Lisa betydelsen av att komma ut på praktik, med eller utan skolans hjälp. Att skaffa sig ett kontaktnät under studietiden är ett annat tips. 
- Det är ofta både väldigt roligt men också värdefullt att ha med sig in i framtida yrkeskarriär, säger hon.

Tack Lisa för att du tog dig tid att berätta om din tjänst och vägen dit!

Vill du också dela med dig av din roll som hälsovetare, idrottsvetare eller folkhälsovetare? Är du student och har ett intressant uppdrag på sidan av studierna? Skriver du din uppsats eller är på praktik och vill dela med dig av dina erfarenheter? Vi vill höra din historia! Maila josephine.berge@halsoakademikerna.se

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet