HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-12-09

Medlemsintervju: Karin, Hälsopedagog på mötesplats för seniorer

Karin Daneli är medlem i Hälsoakademikerna och tidigare styrelsemedlem i HälsoAkademikerna. Vi har intervjuat henne om hennes tjänst och vägen dit.

Karin har läst hälsopromotionsprogrammet inriktning kostvetenskap på Göteborgs universitet och tog examen 2012. Efter examen läste hon även kurser inom retorik och personligt entreprenörskap för att utöka sin kompetens och förmåga att hålla presentationer. Idag arbetar Karin som hälsopedagog på Mötesplats för seniorer i Borås stad. Hennes tjänst är uppdelad på 40% som hälsopedagog och 60% som aktivitetssamordnare. 

Vilket var ditt första jobb som hälsovetare?
- Jag fick ett uppdrag på Folkuniversitetet efter examen och håller än idag en distanskurs där inom hälsa med fokus på kost. De första åren hade jag sittgympa på äldreboenden, hjärngympa på strokeforum, matlagningskurser för unga vuxna med psykisk ohälsa, en hälsokurs på sex tillfällen för långtidsarbetslösa, en livsmedelshygienkurs för livsmedelsföretagare, en diabetesföreläsning för personal på ett LSS-boende och även en workshop med temat måltidsmiljö för samma arbetsgrupp. Jätteroliga och utvecklande uppdrag! 

Vid sidan om denna tjänst hade jag ett eget företag, där jag främst samarbetade med andra hälsovetare med att erbjuda träningsprogram för seniorer. Träningspassen hade fokus på balans, koordination och styrka. Fantastiskt roligt och motiverande att ha fått träffa alla grymma och starka seniorer! Jag hade även en föreläsning och matlagningskurs via mitt egna företag på ett LSS-boende.

Karin slår ett slag för att hjälpa varandra med jobbsökandet och att bolla ideér med andra studenter.
- Jag upplevde att konkurrenskänslan ökade sista året på utbildningen då vi alla var väl medvetna om att konkurrensen skulle vara stenhård efter examen. Men jag tror det var min öppenhet och vilja till att även hjälpa andra att hitta rätt uppdrag som gjorde att andra även rekommenderade och tipsade om mig till sina uppdragsgivare. För alla mina första uppdrag var tack vare någon annan hälsovetare i klassen! 

När jag jobbade på Folkuniversitetet och inte hade möjlighet att ta ett visst uppdrag tipsade jag om andra grymma hälsovetare. Alla mina jobb fick jag tack vare att någon sa "Ring Karin". Om vi hjälper och stöttar varandra så vinner alla på det, det är min filosofi. 

Efter cirka fem år med kurser, eget företag och uppdrag hos Folkuniversitetet ville Karin hitta en mer stabil tjänst. Hon hade nyligen fått sitt första barn och började söka efter en fast tjänst där hon kunde utmanas och utvecklas. Hon fick komma på intervjuer men upplevde att det gick segt inom Göteborgs stad då konkurrensen var hård. Karin började då söka sig utanför staden och fick en tjänst som hälsopedagog på en mötesplats för seniorer i Borås. 

Jag hade gjort min praktik på en mötesplats för seniorer i Göteborg och haft flera uppdrag med målgruppen seniorer. Det var även där jag upptäckte glädjen av att få arbeta med seniorer som målgrupp och jag riktade in mig på tjänster som hälsopedagog för seniorer både av vilja att arbeta mer med målgruppen och för att jag hade starka meriter. 

Karin tipsar om att försöka få en praktikplats och att ta kontakt med en hälsopedagog och fråga om du får komma och gå bredvid en dag för att få en inblick på hur arbetet ser ut. Även små uppdrag och tjänster är värdefulla, att samla erfarenhet, bredda sin kunskap och samla referenser. 

Varför tror du att just du fick jobbet?
- Jag tror att flera saker ledde till att jag fick tjänsten – min mångsidighet och stora erfarenhet av flera olika arbetsuppgifter – att både hålla mindre grupper och föreläsningar. Mitt driv, kreativitet och lyhördhet. Jag prickade in mycket av det som min chef just då sökte. Sen tror jag även att jag, under just denna intervju, bättre kunde förmedla min personlighet, mitt lugn och verkligen vara närvarande. Jag var alltid så nervös inför intervjuerna, att mycket var på spel och jag var mycket uppe i mitt eget huvud för att hålla koll på att verkligen få med allt som jag ville trycka på. Den här gången tänkte jag – de vet redan vad de får och de vill redan ha mig – de har ju läst mitt CV och mitt brev. Nu vill de veta om JAG är rätt, min personlighet och den person jag är och vad jag kan bidra med. Vilket jag tror kom fram under intervjun. 

Berätta om din nuvarande tjänst. Hur ser en vanlig dag ut?
- Det är ett jätteroligt arbete då jag får göra många olika arbetsuppgifter och alla dagar se olika ut. Vi arbetar i mindre arbetslag på flera olika mötesplatser runt om i Borås. Jag har ett geografiskt ansvarsområde där jag och min kollega planerar, utför och utvärderar aktiviteter för seniorer.  Just nu arbetar vi med att sammanfatta stadens välfärdsbokslut och hälsoenkät för att kunna se vad och var vi behöver lägga vårt fokus kring hälsofrämjande insatser kommande år. Vilket kommer bli jättespännande att se resultatet från då det kommer styra vårt arbete.

Vi arbetar aktivt med att öka seniorers inflytande och delaktighet. Det är allt från att hjälpa till att starta grupper inom t.ex. hantverk, kortspel, boule, pingis, gemensamma frukostar m.m. Vi arbetar mycket med digital inkludering och hjälper till med enklare teknikhjälp, teknikkurser för surfplattor och mobiltelefoner. 

Jag som hälsopedagog har även ett övergripande ansvar tillsammans med tre andra hälsopedagoger, som arbetar på andra mötesplatser, att anordna och planera olika temaveckor; seniorhälsoveckan, en temavecka om fallprevention och senior sportskolan. 

Vi hälsopedagoger är även strategiskt utplacerade för att täcka upp områden där vi har större mötesplatser där flera förvaltningar arbetar tillsammans med olika målgrupper. På min mötesplats finns det både bibliotek, öppen förskola, fritidsgård och mötesplats för seniorer. Vilket skapar livfulla hus med många olika besökare och aktiviteter från morgon till kväll. Vi anordnar även aktiviteter tillsammans där flera generationer kan mötas. Våra besökare och seniorer kan lika gärna hänga på fritidsgårdens tacokväll! 

Du läste kostinriktning på universitetet, hur använder du dessa kunskaper i din tjänst idag?
- Vi fördelar olika ansvarsområden inom arbetsgruppen och som kostvetare har jag givetvis huvudansvaret, tillsammans med en till kostvetare, över allt relaterat till kost. Det kan vara att föreläsa på en mötesplats, hos någon extern aktör, på event som staden arrangerar m.m. Det kan vara ämnen så som hälsosam kost för seniorer, kost och fallprevention, minskad matlust och aptit eller kopplat till önskat tema från aktören/mötesplatsens besökare. Vi arbetar även aktivt med området Hälsosammare fika för att minska på sockret och öka utbudet av hälsosammare alternativ på våra mötesplatser. 

Vad är roligast med ditt jobb?
- Att vi är ett så stort arbetslag som jobbar tillsammans även om vi sitter på olika geografiska områden. Att få vara del av en större mötesplats som arbetar tillsammans för alla invånare. Det absolut bästa är att se seniorernas glädje och att kunna vara en bidragande del till ökad livslust. 

Vad i ditt arbete kan vara svårt eller utmanande?
- Att lyckas nå ut till alla. Vi har t.ex. en temavecka som heter Balansera mera veckan som fokuserar på fallprevention till alla seniorer i Borås. Att nå de som lider med ofrivillig ensamhet. Att nå ut till alla män och få med dem i gemenskapen. Det finns många utmaningar att arbeta vidare med.

Samarbetar du med några andra professioner på din arbetsplats? Hur ser samarbetet ut?
- Ja jag samarbetar med flera andra professioner, så som sjuksköterskor, fysioterapeuter, fixartjänst, arbetsterapeuter, syn- och hörselinstruktörer, äldreombud, anhörigstödjare, föreningar m.m. Även om vi har ett geografiskt område så arbetar vi ofta över dessa gränser i gemensamma arbetsgrupper med specifika teman, t.ex. teknik, volontärskap och fallprevention. Jag samarbetar även med seniorhälsokonsulenter som jobbar med uppsökande verksamhet och med digital inkludering. Vi försöker att minska ofrivillig ensamhet och arbetar med att få ut information om vår verksamhet till övriga verksamheter inom Borås stad genom att t.ex. samverka med hemtjänst och hemsjukvård och erbjuda digitala aktiviteter för de som inte vill eller kan besöka våra mötesplatser. 

Varför behövs hälsovetare inom detta område och vilka kunskaper kan hälsovetare bidra med?
- Det viktigaste med mitt jobb är att kunna vara med och sprida kunskap kring hälsofrämjande insatser för målgruppen som faktiskt har en positiv inverkan på vår samhällsekonomi, individers hälsa och gör att många kan leva mer självständigt längre! Det är så otroligt viktigt att arbeta hälsofrämjande med seniorer. En mötesplats i sig är en hälsofrämjande insats då det skapar en plats där du kan träffas, där du kan delta på träningspass, få teknikstöd m.m. Men sen bidrar vi hälsopedagoger med kompetens kring flera olika ämnen kopplade till hälsa som är viktiga för specifikt vår målgrupp. Det är andra kostråd för 70+, det är vanligt med minskad matlust, det är viktigt att förebygga fall för när du väl har ramlat så ökar risken att ramla igen, vi kan förebygga fallen med träning och bra mat. Våra kroppar påverkas av det naturliga åldrandet och vi behöver tänka på mat, träning, alkohol m.m., det finns så många viktiga ämnen att sprida kunskap kring och ta samtal om. 

Har du något annat som du vill tillägga?
- Våga säg ja! Så många gånger har jag tänkt "Nej, hjälp, det där låter läskigt” eller “Det är utanför min bekvämlighetszon" vilket har varit min signal till att tvärtom tacka ja och ta mig an den nya läskiga och utmanande uppgiften. Inget som jag varit nervös över innan har visat sig vara så jobbigt som jag trodde att det skulle vara efteråt. Våga tänka nytt – jag fick min praktikplats på en mötesplats för seniorer av en slump. Jag hade aldrig tänkt på den målgruppen innan. Jag blev tipsad till ett jobb som cirkelledare för Folkuniversitet med målgruppen seniorer som huvudfokus av en gammal kursare och vän. En annan vän berättade att de sökte fler träningsledare där de hade pass för seniorer. Nej nej nej var min första tanke. Jag kan inte och vill inte. Sen ringde jag upp henne. I två år höll jag träningspass och jag ÄLSKADE det. Våga säg ja. Du vet inte var det kommer att ta dig. 

Tack Karin för att du ville dela med dig av hur det är att jobba som hälsopedagog på Borås stad och på din resa dit!

Vill du också dela med dig av din roll som hälsovetare, idrottsvetare eller folkhälsovetare? Är du student och har ett intressant uppdrag på sidan av studierna? Skriver du din uppsats eller är på praktik och vill dela med dig av dina erfarenheter? Vi vill höra din historia! Maila josephine.berge@halsoakademikerna.se

Senaste nyheter

07 juni 2023, 08:07

Ordförande har ordet!

Sommaren är här och med den en säkerligen efterlängtad ledighet för er yrkesverksamma medlemmar....

06 juni 2023, 14:39

Kraftsamling kring Psykisk hälsa

SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. SKR...

06 juni 2023, 14:09

Vill du hjälpa föreningen arrangera en temakonferens i mars 2024?

Sedan många år har HälsoAkademikerna arrangerat årligen återkommande konferenser för medlemmar oc...