HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-04-04

Leo Nykvist - Ny ledamot i styrelsen

Leo Nykvist valdes den 8 mars in i HälsoAkademikernas styrelse.

- Leo, jag vill dela med mig av ett perspektiv på livet som du kan få fundera på. Allt levande liv på planeten jorden har två saker gemensamt, vi föds och vi dör. Däremellan fyller vi det med innehåll som är olika för oss alla. Du sitter på så många tankar, funderingar och perspektiv på världen. Om du omvandlar varje tanke till ett spöke med saker du inte har sagt, gjort eller utfört, hur många spöken vill du då ha vid din dödsbädd?

Så inleddes en konversation under våren 2016. På bussresan hem från mötet insåg jag att som egenföretagare och problematiska situationer i livet gjorde att jag sprang runt i det berömda ekorrhjulet likt många andra. Den insikten satt långt inne och väcktes av att människor i en förort i norra Stockholms län hade ett liknande beteende. Män i kostym hade en telefon vid örat, kvinnorna oavsett härkomst drog i sina barn på väg till förskola och skola och manade på sina barn att skynda sig på. Men den mest slående tanken var att ingen i busskön sa hej till busschauffören vid påstigning. 

Det var början på min akademiska karriär som inleddes hösten 2016 på Örebro Universitet inom retorik vid 34 års ålder. Jag ville komma bort från ett lägre språkbruk och bli mer formell i mina uttryck i tal och skrift. På så vis kunde jag bli mer trovärdig i min kommunikation till omgivningen. Livet hamnade på paus under tragiska omständigheter på hösten och jag blev tvingad att pausa mina studier. Kursadministrationen ställde dock ett ultimatum i slutet av kursen att jag behövde läsa in 22,5 HP på 30 dagar. Det tände en gnista som höll i sig i många år och jag har inbringat kunskap i många ämnen från tio olika lärosäten från Malmö i söder till Luleå i norr. Jag snöade in på ledarskap, lärande, pedagogik, psykisk ohälsa och hälsa ur olika perspektiv. 

Kurserna bidrog till en fascination för emotionell intelligens/kompetens, svåra besked, psykisk ohälsa men framför allt en förståelse för en hur en ledare med hjälp av rätt verktyg i sin verktygslåda kan främja en individs subjektiva välbefinnande. Det var under skrivandet av min masteruppsats i folkhälsa som jag kom i kontakt HälsoAkademikerna. Jag ville på något sätt bidra med mitt engagemang och min kunskap, men också lära mig mer om saker jag inte har en aning om och utvecklas inom projektet med SKRs kraftsamling Psykisk hälsa. 

Efter att ha spenderat ofantligt många timmar i djungeln av akademiska läroböcker och vetenskapliga artiklar, då jag snittade 45-60 HP per termin, så försöker jag nu skapa nya vanor, nya intressen och vidga min bekantskapskrets som kan berika min intellektuella stimulans. I likhet med många medlemmar är det problematiskt att komma ut på arbetsmarknaden som nyexad och som även börjar få åldern emot sig enligt den utredning som gjordes om åldersdiskriminering som publicerades för något år sedan. Tillsvidare framför jag tyngre fordon på våra svenska vägar och fortsätter ta del av alla livsöden jag möter dagligen i mitt yrke. Flera av dem borde beröras av HälsoAkademikernas professioner - för en hållbar hälsa.

Senaste nyheter

11 oktober 2022, 21:00

Change the game – aktivitetsdagen 2022

Change the game avslutas varje år med en stor aktivitetsdag där barn får prova på rörelse och...

11 oktober 2022, 20:54

Change the game konferens

Som tidigare styrelsemedlem i HälsoAkademikerna och trogen besökare i Umeå sedan starten så kände...

11 oktober 2022, 20:41

Change the game och intervju med verksamhetsledaren Tom Englén

Change the game i Umeå startades 2014 med syfte att främja fysisk aktivitet i Umeå med omnejd....