HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-04-04

Kompetensprofiler - återstart av projektet

Den 8 mars hölls en digitala träff med representanter från cirka 15 olika lärosäten med program inom idrott, hälsa och folkhälsa. Syftet var att återstarta arbetet med kompetensprofilerna.

Den 8 mars hölls en digitala träff med representanter från cirka 15 olika lärosäten med program inom idrott, hälsa och folkhälsa. Syftet var att återstarta arbetet med kompetensprofilerna.

Det övergripande syfte med arbetet med kompetensprofiler:

 • En bättre arbetsmarknad för hälsovetare, idrottsvetare och folkhälsovetare

 • Ökad kännedom om professionerna

 • Tydligare koppling mellan utbildningsinnehåll och befintlig och framtida arbetsmarknad 

 • Enas kring metod att arbeta med detta

 • Tre framtida utbildningsråd inom idrott, hälsa och folkhälsa

Vid denna digitala workshop diskuterades följande:

 • Genomgång av bakgrund och konferens nr 1 som hölls februari 2020, precis innan pandemin startade och gjorde att arbetet aldrig riktigt tog fart.

 • Genomgång av vad olika utbildningar gjort senaste två åren samt sätta en arbetsplan och boka nästa möte.

 • Enad problembeskrivning av utmaningarna för en bättre etablering på arbetsmarknaden

 • Enas kring verktyget i befintlig eller utvecklad version (finns andra som gjort liknande) 

 • Tydliggöra behov med att skapa kompetensprofiler

 • Ge inspiration och verktyg att jobba med kompetensprofiler 

 • Start på ett etablerat nationellt samarbete

Senaste nyheter

07 juni 2023, 08:07

Ordförande har ordet!

Sommaren är här och med den en säkerligen efterlängtad ledighet för er yrkesverksamma medlemmar....

06 juni 2023, 14:39

Kraftsamling kring Psykisk hälsa

SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. SKR...

06 juni 2023, 14:09

Vill du hjälpa föreningen arrangera en temakonferens i mars 2024?

Sedan många år har HälsoAkademikerna arrangerat årligen återkommande konferenser för medlemmar oc...