HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-04-04

Kompetensprofiler - återstart av projektet

Den 8 mars hölls en digitala träff med representanter från cirka 15 olika lärosäten med program inom idrott, hälsa och folkhälsa. Syftet var att återstarta arbetet med kompetensprofilerna.

Den 8 mars hölls en digitala träff med representanter från cirka 15 olika lärosäten med program inom idrott, hälsa och folkhälsa. Syftet var att återstarta arbetet med kompetensprofilerna.

Det övergripande syfte med arbetet med kompetensprofiler:

 • En bättre arbetsmarknad för hälsovetare, idrottsvetare och folkhälsovetare

 • Ökad kännedom om professionerna

 • Tydligare koppling mellan utbildningsinnehåll och befintlig och framtida arbetsmarknad 

 • Enas kring metod att arbeta med detta

 • Tre framtida utbildningsråd inom idrott, hälsa och folkhälsa

Vid denna digitala workshop diskuterades följande:

 • Genomgång av bakgrund och konferens nr 1 som hölls februari 2020, precis innan pandemin startade och gjorde att arbetet aldrig riktigt tog fart.

 • Genomgång av vad olika utbildningar gjort senaste två åren samt sätta en arbetsplan och boka nästa möte.

 • Enad problembeskrivning av utmaningarna för en bättre etablering på arbetsmarknaden

 • Enas kring verktyget i befintlig eller utvecklad version (finns andra som gjort liknande) 

 • Tydliggöra behov med att skapa kompetensprofiler

 • Ge inspiration och verktyg att jobba med kompetensprofiler 

 • Start på ett etablerat nationellt samarbete

Senaste nyheter

11 oktober 2022, 21:00

Change the game – aktivitetsdagen 2022

Change the game avslutas varje år med en stor aktivitetsdag där barn får prova på rörelse och...

11 oktober 2022, 20:54

Change the game konferens

Som tidigare styrelsemedlem i HälsoAkademikerna och trogen besökare i Umeå sedan starten så kände...

11 oktober 2022, 20:41

Change the game och intervju med verksamhetsledaren Tom Englén

Change the game i Umeå startades 2014 med syfte att främja fysisk aktivitet i Umeå med omnejd....