HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-12-22

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med program inom idrott, hälsa och folkhälsa.Syftet var att arbeta vidare med framtagande av kompetensprofilerna.

Den 18-19 oktober hölls workshop med representanter från olika lärosäten med program inom idrott, hälsa och folkhälsa.

Syftet var att arbeta med kompetensprofilerna.

Det övergripande syfte med arbetet med kompetensprofiler:

 • En bättre arbetsmarknad för hälsovetare, idrottsvetare och folkhälsovetare

 • Ökad kännedom om professionerna

 • Tydligare koppling mellan utbildningsinnehåll och befintlig och framtida arbetsmarknad 

 • Enas kring metod att arbeta med detta

 • Tre framtida utbildningsråd inom idrott, hälsa och folkhälsa

 • För delar av professionerna en legitimation

Vid denna workshop diskuterades följande:

 • Genomgång av bakgrund och tidigare digitala konferenser

 • Genomgång av vad olika utbildningar gjort senaste två åren samt sätta en arbetsplan och boka nästa möte.

 • Enad problembeskrivning av utmaningarna för en bättre etablering på arbetsmarknaden

 • Enas kring verktyget i befintlig eller utvecklad version (finns andra som gjort liknande) 

 • Tydliggöra behov med att skapa kompetensprofiler

 • Ge inspiration och verktyg att jobba med kompetensprofiler 

 • Start på ett etablerat nationellt samarbete

Start av nationellt nätverk för HälsoAkademikerna och branschens ca 35 utbildningsprogram

 • Nationellt konsortium för hälsopromotion NKHP bildades

 • Syfte är att skapa ett nätverk (organisation) aktuella och långsiktiga frågor kring utbildning och arbetsmarknad samt opinionsarbete

Nästa möte med NKHP där vi arbetar vidare med kompetensprofilerna är planerat till 16-17 mars på Göteborgs universitet.

 

//Andreas 

Senaste nyheter

29 september 2023, 11:43

Ordförande har ordet!

Tiden går fort! Det är 1 ½ år sedan nuvarande styrelse valdes in på stämman 2022. Det är med andr...

27 september 2023, 13:14

Tillbaka i skolbänken?

Hösten är här och för många betyder det att skolan startat igen efter sommaruppehåll. Oavsett var...

27 september 2023, 11:52

Mobilapp på flera språk gav bättre matvanor hos små barn.

Mindre söta drycker och onyttigt snacks, men också minskad skärmtid är resultatet av studien...