HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-04-04

Jimmy Ehrnholm - Ny ledamot i styrelsen

Jimmy Ehrnholm valdes in i HälsoAkademikernas styrelse den 8 mars.

Jag har en medicine masterexamen med huvudområde folkhälsovetenskap från Linköpings universitet. Min bana inom hälsoområdet startade med studier på Ölands folkhögskola där jag läste en kurs med namnet Hälsa- och livskvalitet. Jag fick blodad tand och fortsatte till Örebro universitet där jag läste Hälsoutvecklarprogrammet och tog kandidatexamen i folkhälsovetenskap 2014. Efter det studerade jag statsvetenskap och hälsoekonomi. Jobbade sedan som projektsekreterare på Örebro universitet under drygt 1,5 år inom ämnet psykologi. Jag slutade som projektsekreterare för att påbörja mina masterstudier på Linköpings universitet. Både när jag läste kandidat och master var jag med i programrådet för de program jag läste.

Jag jobbar som trafikhandläggare på Linköpings kommun. Där handlägger och utreder jag trafikärenden, men stor del av mitt arbete finns i arbetsmiljöfrågor och skyddsombudsfrågor.

Jag har varit medlem i Hälsoakademikerna sedan jag läste på Örebro universitet. Medlemskapet i Hälsoakademikerna har jag valt för att jag tänker att det är bättre att vara fler när det kommer till frågor som gäller arbetsmöjligheter. Jag har under min tid som medlem tagit del av tips och information som kan hjälpa vid till exempel jobbintervjuer Jag har nu valt att engagera mig i Hälsoakademikernas styrelse för att jag tycker det är viktigt att försöka nå ut och visa vad vi hälsovetare kan. Det är viktigt att arbeta med att marknadsföra våra kompetenser för att göra så arbetsgivare ser oss och förstår att vi behövs. Om vi blir fler blir vi bättre, jag vill därför även arbeta för att nå ut till fler så att Hälsoakademikerna kan växa i antal medlemmar och därmed växa som förening. Är vi fler, blir vi starkare.

Senaste nyheter

09 december 2023, 15:28

Föreningsstämma i mars. Var med och gör skillnad!

I Hälsoakademikerna har vi möjligheten att göra större avtryck på vår gemensamma arbetsmarknad än...

09 december 2023, 15:16

Fysisk aktivitet på recept för barn

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet och har sedan...

09 december 2023, 15:01

Alice- hälsovetare och egenföretagare

Alice (Sprallice) Fagrell arbetar idag som online coach och näringsfysiolog och driver sitt eget...