HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-04-04

Jimmy Ehrnholm - Ny ledamot i styrelsen

Jimmy Ehrnholm valdes in i HälsoAkademikernas styrelse den 8 mars.

Jag har en medicine masterexamen med huvudområde folkhälsovetenskap från Linköpings universitet. Min bana inom hälsoområdet startade med studier på Ölands folkhögskola där jag läste en kurs med namnet Hälsa- och livskvalitet. Jag fick blodad tand och fortsatte till Örebro universitet där jag läste Hälsoutvecklarprogrammet och tog kandidatexamen i folkhälsovetenskap 2014. Efter det studerade jag statsvetenskap och hälsoekonomi. Jobbade sedan som projektsekreterare på Örebro universitet under drygt 1,5 år inom ämnet psykologi. Jag slutade som projektsekreterare för att påbörja mina masterstudier på Linköpings universitet. Både när jag läste kandidat och master var jag med i programrådet för de program jag läste.

Jag jobbar som trafikhandläggare på Linköpings kommun. Där handlägger och utreder jag trafikärenden, men stor del av mitt arbete finns i arbetsmiljöfrågor och skyddsombudsfrågor.

Jag har varit medlem i Hälsoakademikerna sedan jag läste på Örebro universitet. Medlemskapet i Hälsoakademikerna har jag valt för att jag tänker att det är bättre att vara fler när det kommer till frågor som gäller arbetsmöjligheter. Jag har under min tid som medlem tagit del av tips och information som kan hjälpa vid till exempel jobbintervjuer Jag har nu valt att engagera mig i Hälsoakademikernas styrelse för att jag tycker det är viktigt att försöka nå ut och visa vad vi hälsovetare kan. Det är viktigt att arbeta med att marknadsföra våra kompetenser för att göra så arbetsgivare ser oss och förstår att vi behövs. Om vi blir fler blir vi bättre, jag vill därför även arbeta för att nå ut till fler så att Hälsoakademikerna kan växa i antal medlemmar och därmed växa som förening. Är vi fler, blir vi starkare.

Senaste nyheter

11 oktober 2022, 21:00

Change the game – aktivitetsdagen 2022

Change the game avslutas varje år med en stor aktivitetsdag där barn får prova på rörelse och...

11 oktober 2022, 20:54

Change the game konferens

Som tidigare styrelsemedlem i HälsoAkademikerna och trogen besökare i Umeå sedan starten så kände...

11 oktober 2022, 20:41

Change the game och intervju med verksamhetsledaren Tom Englén

Change the game i Umeå startades 2014 med syfte att främja fysisk aktivitet i Umeå med omnejd....