HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-04-04

Hälsovetare skapade eget idrottskollo för barn med autism

Josephine Berge tog examen från Hälsopromotionsprogrammet på Göteborgs universitet år 2015. Med kunskaper om effekter av fysisk aktivitet, skillnader i hälsa i befolkningen, motiverande samtal och beteendeförändringar grundade hon tillsammans med en läkare, en projektledare och en fritidsledare den ideella föreningen Kollo Full Fart i Stockholm år 2020.

Kollo Full Fart är ett helgkollo med idrottsinriktning för barn som har eller utreds för autism eller ADHD. Bakgrunden till projektet grundar sig i att barn som har funktionsnedsättning i lägre grad är fysiskt aktiva än barn som inte har funktionsnedsättning. Orsaker till att barn som har dessa diagnoser slutar med idrott kan vara flera; stora barngrupper, okunskap hos ledare, hög ljudnivå eller stort fokus på tävling och prestation. Syftet med verksamheten är att främja barns fysiska, psykiska och sociala hälsa och att bidra till en meningsfull fritid. 

Utöver klassiska kolloaktiviteter som fiske, lägereld, pyssel och skattjakt får deltagarna varje kollohelg testa på en idrottsaktivitet i samarbete med en idrottsförening. Hittills har de testar på bland annat bordtennis, taekwondo, simning, fäktning, ridning och bågskytte. Det som är unikt med denna verksamhet är det nära samarbetet med föreningslivet och detta har flera fördelar. Att testa på många olika idrotter kan bli dyrt och det kan även vara svårt att veta vart man ska vända sig, genom detta projekt får deltagarna testa på totalt 8 olika idrotter under 1 år. Förhoppningen är de ska hitta någon aktivitet som just de tycker är roligt och vill fortsätta med, när deltagarna inte längre kan fortsätta i kollogruppen (Kollo Full Fart har i dagsläget kollo för 9-14-åringar) har deltagarna förhoppningsvis kommit i kontakt med en förening där de kan fortsätta långsiktigt. En annan fördel är att föreningarna får en möjlighet att marknadsföra sig och nå ut till målgruppen. 

Det visade sig att behovet av denna typ av verksamhet var otroligt stort och idag har de 2 grupper med 10 barn i varje och ca 80 barn på kö bara i Stockholm. Nu vill de sprida sin verksamhet till flera städer för att ge möjlighet till ännu fler barn att vara fysiskt aktiva utifrån deras förutsättningar. De har tagit kontakt med flera verksamheter bland annat Parasportföreningar och flera har varit positiva till ett samarbete. Men svårigheten är att finansiera verksamheten. För att verksamheten ska vara tillgänglig för alla oavsett ekonomi är det kostnadsfritt att delta på kollo, man behöver bara vara medlem i föreningen vilket kostar 200 kronor per år. Föreningen är idag beroende av bidrag från stiftelser och medlemsavgifter för sin finansiering.  Idag har föreningen en anställd samordnare på 20 % och 10 ledare som jobbar en helg i månaden. Josephine berättar att drömmen hade varit att kunna jobba med detta på 50 % eller till och med på heltid och att anställa fler. I dagsläget jobbar hon och de andra grundarna ideellt med projektet på deras fritid vilket gör att resurserna är starkt begränsade och gör att det är svårt att planera verksamheten långsiktigt.

Josephine berättar att hon har haft stor nytta av hennes utbildning i rollen som en av grundarna av föreningen. Som hälsovetare har man en bred kunskapsgrund om folkhälsa, olika faktorer som påverkar hälsan, beteendeförändringar med mera. Josephine hoppas att fler ska ta efter och starta liknande projekt på andra platser, för behovet är otroligt stort och hälsovetare har mycket kunskap att bidra med!

Senaste nyheter

29 september 2023, 11:43

Ordförande har ordet!

Tiden går fort! Det är 1 ½ år sedan nuvarande styrelse valdes in på stämman 2022. Det är med andr...

27 september 2023, 13:14

Tillbaka i skolbänken?

Hösten är här och för många betyder det att skolan startat igen efter sommaruppehåll. Oavsett var...

27 september 2023, 11:52

Mobilapp på flera språk gav bättre matvanor hos små barn.

Mindre söta drycker och onyttigt snacks, men också minskad skärmtid är resultatet av studien...