HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-04-04

Hälsovetare inom arbetsmarknad och inkludering

När vi eftersökte yrkesverksamma hälsovetare att intervjua fick vi kontakt med Martina Forsberg som arbetar som handläggare inom enheten arbetsmarknad och inkludering som ligger under Socialförvaltningen på Torsås Kommun. Martina tog examen 2016 från Idrottsvetenskapliga programmet vid Linneuniversitet i Kalmar.

Hej Martina! Berätta om din tjänst! Hur ser en vanlig dag ut?
Ingen dag är den andra lik då vi jobbar med människor och en levande verksamhet. Verksamheten som vi handleder i är en secondhandbutik där vi tillhandahåller platser för arbetsträning, praktik och subventionerade anställningar. Dagarna fylls med att handleda deltagare och spontana möten med deltagare som kan innebära motiverande samtal, uppföljningar, råd och stöd, vägledning, hjälp med CV/personligt brev, jobbsök och mycket mer. Ett vanligt inslag i arbetet är även bokade möten med samverkande myndigheter och verksamhetsutveckling.

Hur trivs du med ditt jobb? 
Jag älskar mitt jobb! Det som gör att jag trivs så bra är nog variationen på mina arbetsuppgifter, allt från det nära mötet med deltagare till de stora konferenserna om arbetsmarknad, hälsa och integration och hur vi kan hjälpa fler människor till egen försörjning.

Vad är roligast med ditt jobb?
Det praktiska arbetet, att vara tillsammans med deltagare i verksamheten, handleda, motivera och se deras utveckling.

Vad i ditt arbete kan vara svårt eller utmanande?
När det kommer fram saker som gör att personer stått långt ifrån arbetsmarknaden på grund av alkohol, droger eller våld i nära relation. Det kan också kännas svårt att motivera individer som saknar självinsikt om varför hen står långt ifrån arbetsmarknaden.

Hur fick du din tjänst? Var det någon särskild erfarenhet som du har som du tror lede till att just du fick jobbet?
Jag har ett stort människointresse och har alltid varit intresserad av hur hälsa, arbete och fritid hänger ihop. Mitt examensarbete handlade om hur fritidsintresset påverkar den upplevda hälsan. Resultatet av studien och annan forskning visar just på sambandet mellan dessa faktorer, hälsa, arbete och fritid. 

 Jag visste under studietiden vad jag ville jobba med, hjälpa människor att må bättre genom att få hjälpa till att öka deras känsla av sammanhang, jag ville jobba hälsofrämjande. Mitt första jobb efter examen var på Migrationsverket där jag arbetade med asylsökande och fick god kännedom om asylprocessen, därefter gick jag vidare till Arbetsförmedlingen och fortsatte att arbeta med nysvenskar inom etableringen. Under min tid på Arbetsförmedlingen så etablerade jag själv nya kontakter och samarbetade mycket med olika kommuner, bland annat min nuvarande arbetsgivare. När det kom ut en ledig tjänst hos dem så kändes det självklart att söka! Jag tror att min samlade kompetens och intresse för arbetet var det viktigaste för att få jobbet.

Samarbetar du med några andra professioner på din arbetsplats? 
Ja, jag har ett nära samarbete med många andra professioner; andra handläggare och chefer inom kommunen, näringslivsutvecklare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Frivården, utbildningsaktörer, vården mm.

Vilket råd vill du ge till andra hälsovetare som är intresserade av att jobba med likande arbete?
Var inte rädd för att söka! Det viktigaste är att framhäva vad du är intresserad av att jobba med och dina kompetenser, samt ta vara på de kontakter du har och vårda dem, de kan ge ringar på vattnet när du söker andra jobb sen. 

Varför behövs hälsovetare inom detta område och vilka kunskaper kan hälsovetare bidra med?
Det behövs verkligen! All kunskap jag har fått i min utbildning har varit så värdefull. Motiverande samtal, hälsopedagogik, hälsofrämjande arbete, kunskap om hälsa, motivation, livsstil och välfärdssjukdomar är viktigt och något jag verkligen känner mig ha nytta av i mitt arbete. Deltagare som kommer till oss har blandade bakgrunder, allt från långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, ungdomar som aldrig har jobbat, dåligt självförtroende och dåligt upplevd hälsa. Ju mer vi kan om detta, ju mer kan vi hjälpa till.

Har du något annat som du vill tillägga?
Ser du ett jobb inom handledning, arbetsmarknad och integration, våga sök! Står det i annonsen: högskoleutbildning inom samhällsvetenskap 180 p så kan du söka även om det inte står just hälsovetare i annonsen. Tänk utan för boxen!

Tack Martina för att du tog dig tid att svara på frågorna!

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet