HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-12-04

HälsoAkademikernas planeringsdagar

Den 9-10 november samlades HälsoAkademikernas styrelse för att planera föreningens kommande verksamhetsår och avslutningen av 2022.

Årets avslutande planeringsdagar för styrelsen i HälsoAkademikerna sker enligt tradition i ett novembrigt Stockholm. Så också detta verksamhetsår. Under dagarna sammanfattades året som gått och den verksamhet som genomförts i ett dokument som kommer att ligga till grund för det första året i verksamhetsberättelsen för 2022-2023. Året har för HälsoAkademikerna, som för så många andra i samhället, präglats av en återstart efter pandemin.

Verksamhetsplanen har som brukligt reviderats inför 2023 och det är med gott mod föreningen går in i det nya året som kommer att bjuda på många aktiviteter och viktigt opinionsarbete. Missa framförallt inte HälsoAkademikernas temakonferens på Göteborgs Universitet den 15 mars 2023. Vi utlovar en intressant och givande dag om Idrott och Barnkonventionen. Men mer om det i separat artikel och andra utskick. 

Ett prioriterat område under 2023 kommer att vara arbetet med att ta fram kompetensprofiler. Arbetet påbörjades före pandemin men har av naturliga orsaker stått still fram tills i år då en återstart av projektet påbörjats. Tillsammans med berörda lärosäten kommer HälsoAkademikerna att ta ytterligare stora steg i det arbetet. Nästa fysiska möte är planerat till 16-17 mars där Göteborgs Universitet står som värd för mötet.

En viktig del i styrelsens arbete är det rekryteringsarbete som behöver bedrivas för att hålla föreningen relevant och stor nog att vara en viktig och självklar aktör och samarbetspartner inom idrott, hälsa och folkhälsa. Den självklara rekryteringsbasen är högskolor och universitet då studenter på väg mot yrkeslivet och karriären är våra framtida yrkesaktiva medlemmar. Under året kommer det därför hållas rekryteringsmöten på lärosäten runt om i landet. Vill du att vi kommer ut till just din skola eller arbetsplats så är du mer än välkommen att höra av dig till oss!

SRAT bedriver ett omfattande arbete med opinionsbildning för sina föreningar och medlemmar. På SRATs kansli är Patricia Widergren anställd som opinionsbildare. Med stöd av henne kommer HälsoAkademikerna att ta fram en uppdaterad strategi för föreningens opinionsbildningsarbete. Redan idag är föreningen en självklar aktör när frågor inom området diskuteras men målet är naturligtvis att på ett ännu bättre sätt synliggöra våra medlemmars kompetens. Detta genom att ta större plats och vara ännu mer delaktig i de frågor och debatter som är aktuella. Både gentemot branschen och mot politik. . 

Detta och mycket annat lyftes och diskuterades under de två dagarna i Stockholm. Det  allra viktigaste för styrelsen inför det kommande verksamhetsåret är att vara lyhörda och lägga kraften där den gör mest nytta. Styrelsen ser med tillförsikt fram mot ett nytt och händelserikt 2023!

Senaste nyheter

29 september 2023, 11:43

Ordförande har ordet!

Tiden går fort! Det är 1 ½ år sedan nuvarande styrelse valdes in på stämman 2022. Det är med andr...

27 september 2023, 13:14

Tillbaka i skolbänken?

Hösten är här och för många betyder det att skolan startat igen efter sommaruppehåll. Oavsett var...

27 september 2023, 11:52

Mobilapp på flera språk gav bättre matvanor hos små barn.

Mindre söta drycker och onyttigt snacks, men också minskad skärmtid är resultatet av studien...