HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-04-04

Föreningsstämman 2022

Den 8e mars var det dags för HälsoAkademikernas föreningsstämma som ägde rum i Stockholm. Det blev ett tillfälle att tillsammans med föreningens medlemmar både blicka tillbaka på den mandatperiod som varit och blicka framåt på den nya mandatperioden 2022-2023.

HälsoAkademikernas föreningsstämma går av stapeln vartannat år där alla föreningens medlemmar är välkomna att delta och rösta i besluten. I vanlig ordning är det ett visst antal punkter som behöver behandlas på föreningens stämmor och den här stämman följde liknande upplägg som tidigare. 

Peter Larsson som arbetat i styrelsen den senaste mandatperioden valdes in till mötesordförande för stämman. Under stämman hade styrelsen en genomgång och presentation av verksamhetsberättelsen och berättade lite mer utförligt om varje arbetsområde de arbetat med. Därefter beslutade stämman om ansvarsfrihet för styrelsens senaste mandatperiod utan några invändningar. 

Det hade inkommit sammanlagt sex motioner och fem propositioner som skulle behandlas under föreningsstämman. Tio av dessa handlade om mindre revideringar av föreningens stadgar, medan den elfte handlade om en komplettering av instruktioner för valberedningen. Samtliga motioner och propositioner godkändes av stämman.

Slutligen var det dags för stämman att rösta in en ny styrelse och valberedning för den kommande mandatperioden. Andreas Lövdahl röstades in att fortsätta som föreningens styrelseordförande ytterligare en mandatperiod. Styrelseledamöterna Jessica Tallbacka, Josephine Berge och Peter Larsson röstades in att fortsätta sina styrelseuppdrag ytterligare en mandatperiod. Utöver dessa fyra röstades sex nya ledamöter in i styrelsen, vilka alla var föreslagna av valberedningen. De nya ledamöterna Josefine Jönsson, Jimmy Ehrnholm, Leo Nykvist, Sofia Strand, Oliver Jernelius och Philip Gallardo har en bred spridning av utbildningsbakgrund och erfarenheter och kommer komplettera styrelsen på ett mycket värdefullt sätt. Till valberedning röstades nuvarande Daniel Valfridsson in till att fortsätta ytterligare en mandatperiod tillsammans med en ny ledamot, Angelica Sekobon, som deltog på stämman. 

Efter föreningsstämman stannade alla kvar en stund för att höra en kort presentation om arbetetet med SRATs nya idéprogram som hölls av SRATs förhandlare Evalinn Wilke. Därefter blev det mingel med tilltugg för alla som närvarat på stämman där det fanns möjlighet att lära känna varandra bättre, ställa frågor och utbyta idéer.

Senaste nyheter

20 juni 2022, 13:02

Arbetsmarknadsdag på Högskolan i Gävle

Den 23 maj deltog HälsoAkademikerna på en arbetsmarknadsdag på Högskolan i Gävle och träffade...

14 juni 2022, 19:58

Ordförande har ordet

Nya styrelsen har i maj haft sitt första internat. Det är så befriande att återigen kunna träffas...

13 juni 2022, 12:00

Saco Studenttråds Kongress 2022

En fantastik och lärorik upplevelse. Det var väldigt kul att se att så många lade till yrkanden...