HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-10-11

Change the game och intervju med verksamhetsledaren Tom Englén

Change the game i Umeå startades 2014 med syfte att främja fysisk aktivitet i Umeå med omnejd. Sedan dess har det växt till en nationell rörelse där Umeå är ett kunskapscentrum. Artikeln innehåller även ett samtal med verksamhetsledaren Tom Englén.

Change the game (CTG) har sedan 2014, med undantag för pandemiåren, genomfört en aktivitetsdag i september för barn i Umeå med omnejd. Sedan 2017 har man arrangerat en eller flera konferensdagar i september som avslutats med den stora aktivitetsdagen.

HälsoAkademikerna har deltagit vid flertalet av dessa aktiviteter senaste 8 åren. Årets arrangemang med konferens, workshop samt aktivitetsdag kan du läsa mer om i separata artiklar.

Change the Game ägs och drivs av Stiftelsen för Rörelserikedom. Jonas Olsson grundade verksamheten 2014, då som ett samhällsnyttigt projekt inom ramen för Balticgruppen, och 2021 överlät han både verksamheten och medel till Stiftelsen för Rörelserikedom, för ett långsiktigt arbete med att främja rörelserikedom i Umeå, Sverige och världen. Change the Game är ett kunskapscentrum som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att skapa och sprida kunskap om rörelserikedom.

Stiftelsen för Rörelserikedom, som driver Change the Game, är en ideell stiftelse som tillsammans med andra aktörer – som regioner, myndigheter, föreningar, företaget, forskare och tankeledare – skapar rörelse för rörelse. Det görs genom samverkansprojekt, opinionsbildning och genom Change the Game Utbildning AB, som genom utbildning, rådgivning och event säkerställer att kunskapen sprids till fler aktörer som är beredda att agera på rörelserikedom. Ordet rörelserik är inspirerat av det etablerade engelska uttrycket physical literacy.

(källa change-the-game.se)

Samtal med Tom Englén, verksamhetsledare för Change the game 

Sedan förra året drivs arbetet i form av en stiftelse. Hur var tanken med det?
Det underlättar det fortsatta arbetet att vara en egen organisation och en stiftelse. Det ger möjlighet att medverka i olika projekt, ffa utvecklingsprojekt. Det är en bra organisationsform för att tydliggöra syftet med CTG som ett kunskapscentrum för rörelserikedom i Sverige.

Berätta mer om detta med kunskapscentrum?
Syftet är att som kunskapscentrum hjälpa olika ledare, pedagoger och beslutsfattare att i olika miljöer och verksamheter utveckla sina samhällen, även långt utanför Umeå. Det finns ett tydligt behov av en sån aktör på nationell nivå. Genom att detta sprids nationellt så utvecklas kunskapscentrumet i Umeå av att rörelsen växer och således ökar erfarenheterna som i sin tur ger ny kunskap.

Hur ser spridningen ut av rörelserikedom och CTG´s arbete?
Både enskilda organisationer inom näringslivet och offentliga aktörer bedriver arbete där CTG är inne och hjälper till. Flera regioner exempelvis i västra och södra Sverige är på gång att börja arbeta med rörelserikedom.

Initialt i projektet var det vanligast att det var idrottsrörelsen tex Länsidrottsförbund (regioner numera) som kontaktade CTG. Numera är det en bred blandning av både RF Sisu, kommuner, regioner samt företag som av olika skäl vill lära sig mer om rörelserikedom. Skälen kan vara olika tex CSR dvs socialt ansvarstagande företag eller hållbarhetsfrågor. Många är intresserade att arbeta för bättre livsmiljöer och en hållbar samhällsutveckling

Har ni någon dialog med nationella aktörer och beslutsfattare?
Vi har en löpande dialog med ”Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet” sedan deras utrednings start 2017. De hade exempelvis med en representant på årets rörelsedagar i Umeå. Vi i CTG har gett all information vi har kring rörelserikedom och CTG-projektet.
Länk till kommitténs arbete www.framjafys.se

Vi har även ett möte inplanerat på regeringskansliet med samordningen för regeringens arbete med Agenda 2030 som vill veta mer om arbetet med rörelserikedom.

Hur ser er framtidsvision ut?
Tre år framåt hoppas vi på att fler platser i Sverige börjat jobba mer strukturerat med ett tvärsektoriellt samarbete. Utvecklat ett rörelserikt samhälle. Skapa förändring med rörelserikedom som utgångspunkt.

Physical literacy for life organisationen i Kanada stödjer de samhällen (physical literacy communities) som vill utveckla arbetet med rörelserikedom. De har fått pengar från deras folkhälsomyndighet att arbetet med detta. De har kommit igång i 30 olika städer i Kanada.

Vi har tagit del av deras upparbetade struktur för arbetet med samhällen. Det vi har gjort i Umeå på cirka 5 år, går säkert att åstadkomma på halva tiden om vi arbetar utifrån ett mer strukturerat arbetssätt och som vi i Umeå som kunskapscentrum kan stödja och hjälpa till med.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet