HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2022-10-11

Change the game konferens

Som tidigare styrelsemedlem i HälsoAkademikerna och trogen besökare i Umeå sedan starten så kändes det bra att komma tillbaka efter 2 års uppehåll av välkända orsaker.

Nu var vi äntligen på plats igen torsdagen 16/9 i centrala Umeå och med en inledning av Tom Englén där han menade att detta ska ses som, han uttryckte det, ”en nystart med ett nytt mindset”. Sedan följde under dagen ett stort antal intressanta föreläsare varvat med det som allt handlar om, fysisk aktivitet eller ”physical literacy” på engelska eller den vanligaste benämningen på svenska ”rörelserikedom”.

Det nya mindsetet presenterades först av Dean Kriellaars från Kanada, som varit med sen starten på Change the Game. Enligt han så bör det göras en uppdelning i begreppen ”physical activitity” och ”physical literacy”. Där då det senare innehåller fler delar, Dels den fysiska aktiviteten, men också psykologiska, sociala och kunskapsmässiga delar. Dessa kan innehålla delar som ökad motivation, stärkt självförtroende för att fortsätta röra på sig och anta utmaningar att öka träningen. Att öka den sociala kompetensen i en grupp är klarlagt i mängder av forskning hur viktig den är för vår hälsa. Att få ökad kunskap och kompetens kring träning på individ- och gruppnivå är en given förstärkning för att börja röra på sig.

Vi fick under dagen, och även på kvällen, testa på olika praktiska övningar med Dean och Asheigh Powell från Kanadas Balettakademi och Natalie Houser från universitet i Manitoba, Kanada, som också Dean kommer från.

Sedan följde fler intressanta föreläsningar bl a av Oliver Vanges från Danmark. Det jag noterade där var det han benämnde som paradoxen kring projekt som har gjorts där. Jag tror det överensstämmer med Sverige i många fall. Han menade att det tas många beslut i inledningen när kunskapen och kompetensen saknas istället för att försöka vänta med dom viktiga besluten till senare. I slutet av ett projekt och med de rätta besluten då, ökar chansen till ett lyckat resultat och till och med en fortsättning i den befintliga verksamheten,

Mycket kunskap och erfarenhet om rörelserikedom, inte minst praktiskt, kring förskolan i Umeå,  som tillsammans med RF-SISU använder det i sin dagliga verksamhet. Uppfattningen och känslan där enligt rektor och pedagoger är väldigt positiva.

Avslutningsvis denna dag så gjorde Suzanne Lundvall från Göteborgs Universitet en sammanfattning kring just begreppet ”rörelserikedom”. Det används fler benämningar. Bl a har Riksidrottsförbundet (RF) skrivit ”rörelseförståelse”.  RF-SISU Västra Götalands modell använder begreppen ”aktivt deltagande, kompetens, självförtroende, motivation” i en cirkel eller ett hjul. Detta överensstämmer väl med Deans modell.

Suzanne avslutar det hela med att begreppet innefattar hela människan, att motivation ingår, att man har förmåga att värdera och reflektera och att det sker ett samspel ihop med andra i olika sammanhang. Hon menar också att forskningen inte ligger långt framme på detta område utan mer krävs.  Det sista kring frågan vad meningen med vad rörelserikedom är, enligt Suzanne, ”fysisk aktivitet, physical literacy och rörelseidentitet”.

Några rader också om fredagens studiebesök i Stöcke några kilometer utanför Umeå. Några byar runt Stöcke med ca 1500 innevånare. Där har man byggt upp en fantastisk mötesplats med en byggnad som innehåller en stor idrottshall med läktare, entré och trappor och olika rum för aktiviteter. I stället för att jag skriver om detta rekommenderar jag att ni går in och läser om detta samhälle och deras anläggning eller gör ett eget studiebesök om ni är i närheten.  Detta handlar om ”physical literacy” från teori till praktik.

Länk till filmklipp från Change the game https://youtu.be/EDX08m7E158

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet