HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2019-05-26

Sund Smart Stark Senior!

“Sund Smart Stark Senior!” är samverkansprojektet som genom fysisk aktivitet och social samvaro främjar hälsan hos Smålands äldre.

"Sund Smart Stark Senior!" främjar ett hälsosamt åldrande, inspirerar till en aktiv fritid och skapar livslång rörelseglädje för personer som är 65 år och äldre. Under 12 veckor får seniorer prova på motionsformer i olika idrottsföreningar och ta del av föreläsningar för att främja ett hälsosamt åldrande. Motionsformerna som tillhandahålls beror på utbudet i det lokala föreningslivet. Exempel på aktiviteter som erbjudits är spinning, bordtennis, aikido, curling, styrketräning, bowling och bågskytte.

Ett annat syfte med "Sund Smart Stark Senior!" är att fler seniorer ska hitta till föreningslivet genom att få idrottsföreningar att starta verksamhet för äldre.

Preliminära resultat av satsningen är att flertalet av deltagarna var mer fysiskt aktiva efter projektet än före och man upplevde sin kondition som god efter projektet. Ett antal deltagare har också blivit medlemmar i någon av idrottsföreningarna. En sammanställning av resultaten direkt efter deltagandet samt ett år efter projektet pågår.

En framgångsfaktor för "Sund Smart Stark Senior!" har varit den sociala gemenskapen, att seniorerna har träffat nya människor. En annan framgångsfaktor har varit föreläsningarna som deltagarna har kunnat ta del av. De har upplevts lärorika och teman som behandlats har varit bland annat kost inklusive butiksvandring, fallprevention, motivation till motion och psykisk hälsa.

Fler seniorer i rörelse påverkar folkhälsan positivt då fysisk aktivitet skyddar mot sjukdomar som hjärtinfarkt, cancer, osteoporos, diabetes typ 2 och depression. Rapporter pekar på att depression och psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos personer 65 år och äldre. Mot den bakgrunden samt att antal och andel äldre ökar i befolkningen, startades projektet av Smålandsidrotten, kommunerna i Småland samt regionerna i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län år 2014. Sedan våren 2015 har cirka 440 seniorer deltagit i totalt 28 grupper i 19 av de 25 kommunerna i Jönköpings och Kalmar län.

För mer information: http://www.smalandsidrotten.se/Undermeny/fokusomraden/folkhalsa/Sund  SmartStarkSenior

Källor:
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/rorelse-ar-livsviktigt/
Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre, Uppföljning av vård och omsorg vid psykisk ohälsa hos äldre. Öppna jämförelser. (2018) Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21073/2018-9-12.pdf   

Fotot överst är taget av Erhan Trshani och hämtat från Smålandsidrottens hemsida.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet