HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2019-12-12

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra olika professioner.

Inom SRAT finns 9 professioner inom området hälsa som har egna förbund/föreningar. Dessa är Audionomer, Barnmorskor, Hälsovetare, Kiropraktorer, Logopeder, Optiker, Perfusionister, Podiatriker och Tandhygienister.

Under hösten har vi påbörjat ett allt tätare samarbete och den 4 december hade vi vår första heldagsträff inom det nya nätverket SRAT Hälsa.

Syftet med nätverket är att lära och inspireras av varandra samt hitta samarbetsområden både i det interna föreningsarbetet och i externa omvärldsfrågor.

Nästa träff är planerad till 4 mars på SRAT´s kansli.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet