HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2019-05-26

SIPF:s konferens på Bosön

Konferensen ägde rum på Bosön, Lidingö, 23-24 Mars 2019 och hade temat ”Self compassion” och ”Mindfulness”. Innebörden av dessa begrepp har visat sig vara viktiga för mental hälsa och välbefinnande.

Innan våra egna Hälsovetardagar i Örebro 27-28 Mars så fick jag möjlighet att delta på Svensk IdrottsPsykologisk Förenings (SIPF:s) årliga konferens på Bosön. Som alltid väl genomförd i en trivsam miljö, med hög klass på föreläsarna och fina möjligheter att träffa gamla bekanta från RF:s nätverk för idrottspsykologiska rådgivare, samt att odla nya kontakter. Lite kollision vid lördagens middag då det gällde att hålla sig uppdaterad både vad gällde SM-final i bandy på herrsidan mellan Villa och Västerås och EM-kval i fotboll för herrarna mellan Sverige och Rumänien. Detta löste sig dock på ett positivt sätt.

Innehållet och temat var också som brukligt intressant och kvalitetsmässigt högt. Temat var "Self-compassion och Mindfulness". Finns många beskrivningar i innebörden av orden, och översättningar till svenska kan vara självmedkänsla och medveten närvaro.
Inom forskning så associeras self-compassion mer vid psykologisk hälsa. Begrepp som livsmål, ökad tillfredställelse, emotionell intelligens istället för ökad självkritik, ökad oro, depression, ätstörningar etc.

Philipp Röthlin från Schweiz utgick från Neffs (2003) teori som säger att self-compassion består av 3 delar, self-kindness, a sense of common humanity and mindfulness. I sin forskning undersökte han idrottarnas syn på begreppet, kopplingen till välmående, hantering av bakslag och hur dom kunde öka sin egen motivation, samt hur andra runt omkring kunde påverka positivt. Han sammanfattning var att det också fungerar som begrepp utanför idrotten. Det viktiga är hur det introduceras för de aktiva, det ökar välmåendet och de lär sig att hantera misslyckanden bättre genom att reglera sina känslor och använda coping-strategier. Han menade vidare att det saknas longitudinella studier och kommande forskning utgår från stress utifrån specifik sport, coachers utbrändhet och interventioner on-line via nätet.

Dr Ken Goss från universitet i Coventry utgick från compassion och menade att historiskt och fram till nu så pågår det en kamp mellan "the Old Brain" and "the New Brain". Kortfattat så menar Goss att den gamla hjärnan har fokus på överlevnad, fly eller fäkta och känslomässigt oro och ilska. Den nya hjärnan har fokus på fantasier, planer, djupare funderingr på själv-kontroll och på sin egen identitet. Han ställer begreppen "self-criticism" and "self-compassion" emot varandra och menar att istället för att döma och nedvärdera sig själv så gäller det se till utveckla sig ifrån sin förutsättningar. Att titta framåt istället för bakåt, att bygga på positiva saker och möjligheter i stället för på besvikelser och misslyckanden. Han säger också att många använder "compassion" som begrepp i sina interventioner just för att få idrottare att utveckla sin mental hälsa och må bättre. Inte minst använder han det själv i sin forskning kring problem med ätstörningar.

Just undersökningar, som Andreas Ivarsson från Halmstad Universitet och Mark Andersson (på länk från Australien) gjort, av interventioner baserade på psykologiska approacher har positiva effekter både på prestation, hälsa och välbefinnande. Mindfulness, menar dom, hos en terapeut/rådgivare är associerat med en bättre förmåga för in/anpassning till den aktive och empati. Deras rekommendationer, som jag tror är viktiga och inte alltid självklara, är att arbeta för att vara mindful, att bygga relationer som grundar sig i en omtänksam och icke-dömande approach och att ta sig tid att lyssna. Givande att få lyssna till Mark Andersson som anses som en av de ledande forskarna kring "mindfulness". Han beskrev för oss legenden om de 2 vargarna som symboliserar våra onda och goda tankar. Där han säger att det gäller att mata och göda den rätta sidan.

Skulle kunna fortsätta att skriva, men avslutar nu med att försöka sätta dessa begrepp i ett sammanhang för oss HälsoAkademiker/Hälsovetare. Vi som i första hand jobbar med att främja hälsa tror jag kan stärka både oss själva i våra roller och även stärka de individer och de grupper vi arbetar med. Kanske att vi kan utveckla och förstärka våra förhållningssätt gentemot andra ytterligare med "Self-Compassion" och "Mindfulness".

Leif Gustafsson, leif@halsoakademikerna.se

Fotot överst på sidan är hämtat från hemsidan som bjuder in till vårkonferensen på http://www.svenskidrottspsykologi.se

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet