HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2018-10-10

Ordföranden har ordet

Målsättning att omorganisera och ha en tydligare representation i styrelsen.

Vi har under 2019 fördelat arbetet annorlunda inom styrelsen. Det operativa arbetet har till cirka 75% utförts av en person som har kunnat arbeta vanlig arbetstid dvs dagtid på vardagar med styrelsen olika verksamhetsområden. Vi ser tydligt att föreningar som kunnat arbeta mer fokuserat under perioder har åstadkommit inte bara snabbare resultat utan även större.

Vi har som målsättning att fortsätta denna utveckling 2020. Vi önskar att tillsätta en styrelse som består av tydliga representanter för våra olika verksamhetsområden exempelvis folkhälsa, idrott, hälsa, studerandefrågor, rekrytering, sociala medier, arbetsmarknadsfrågor, marknadsföring, med flera.

Vi vill omorganisera oss så att styrelseuppdraget är mer representativt dvs styrelsen sätter upp vision, målsättning, riktlinjer och har en bra omvärldsbevakning så att föreningen gör rätt saker. Det operativa arbetet utförs till största delen av 1-2 personer i styrelsen samt enskilda medlemmar som har specifika mindre uppdrag, men inte sitter i styrelsen. Exempelvis studentrekryterare, skriva artiklar i nyhetsbrevet, delta i olika projekt.

Med denna organisation hoppas vi få mer kompetens till styrelsen genom att uppdraget inte blir så omfattande som tidigare genom att den operativa delen blir en frivillig del i uppdraget och att det arbetet fördelas på ett fåtal personer i och utanför styrelsen.

Sitter du på erfarenheter och nätverk som skulle kunna vara till nytta för vårt arbete? Har du länge känt att du skulle vilja vara med och utveckla föreningens arbete med en förbättrad arbetsmarknad för oss hälsovetare, idrottsvetare och folkhälsovetare, men inte haft tid?

Då är detta ett tillfälle att bidra till föreningens arbete genom att engagera dig i styrelsen, nu när vi utvecklar vårt sätt att arbeta.

Andreas Lövdahl                                                                                              Ordförande

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet