HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2018-10-10

Ordföranden har ordet

KRAVPROFILER OCH LEGITIMATION-PROJEKTBESKRIVNING. HälsoAkademikerna startar projekt i samarbete med GIH och övriga utbildningar i syfte att ta fram kravprofiler inom områdena idrott, hälsa och folkhälsa. Vi har även via detta projekt startat arbetet för en eventuell legitimation.

Under hösten 2018 pågick det ett projekt vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) för att ta fram en formell kravprofil för yrkesgruppen Hälsopedagoger. Detta gjordes på uppdrag från RISE (Research Institutes of Sweden).
HälsoAkademikerna deltog som en av referensgrupperna i projektet.

Hälsopedagoger är en yrkesgrupp med bred akademisk kompetens inom bland annat fysisk aktivitet, levnadsvanor, livsstil och hälsa. Kravprofilen som tagits fram under hösten innehåller till exempel formella utbildningskrav och examina, krav på praktik och erfarenhet samt efterfrågad kompetens för praktisk tillämpning av yrket. Flera externa referensgrupper bestående av bland annat yrkesverksamma hälsopedagoger inom olika områden fick bidra med sina erfarenheter och synpunkter kring kravprofilen. Även flera sakkunniga inom livsstil- och hälsa har bidragit med sina synpunkter.
Sammanställningen har visat att det finns 17 högskoleutbildningar i Sverige som helt eller delvis uppfyller den nu framtagna formella kravprofilen för hälsopedagoger. Av dessa 17 utbildningar är det 2 st som kallar sina utbildningar mer specifikt för hälsopedagogutbildningar (Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i Halmstad).

HälsoAkademikerna i samarbete med GIH har nu startat ett projekt med syfte att ta fram liknande kravprofiler inom de övriga yrkesområdena som finns inom HälsoAkademikerna dvs idrott, hälsa och folkhälsa.

Vi kommer arbeta efter samma modell som GIH´s projekt från i höstas. Vi kommer bjuda in representanter från programmen på landets högskolor/universitet till ett seminarium/workshop på GIH den 4 november.
Steg 1 är att ta fram beskrivningar av en rad olika yrken och därefter vilka utbildningskrav dessa yrken har.

Vi kommer behöva hjälp från er medlemmar i detta projekt. Det är ni som bäst kan beskriva vad ni arbetar med och vilka krav som dessa yrken kräver både på kompetenser och utbildning.

Vill komma i kontakt er som arbetar inom idrott, hälsa och folkhälsa.
Folkhälsoplanerare
Folkhälsosamordnare
Folkhälsoutvecklare
Hälsopedagog
Hälsoutvecklare
Friskvårdskonsulent
Föreningskonsulent
Coach
Med flera yrken med anknytning till områdena idrott, hälsa och folkhälsa

Samt exempelvis inom områdena:
HR
Skolan
Vård och omsorg
Äldreomsorgen
Idrottsrörelsen
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Företagshälsovården
Kommun
Landsting
Statliga myndigheter

Legitimationsprojekt
Som en fortsättning på arbetet med kravprofilerna kommer HA att arbeta för en legitimation för vissa delar av medlemskårens yrken.
Vi tänker i första hand yrken med anknytning till hälsa/sjukvård, tex skolans elevhälsovård, vårdcentraler, äldreomsorgen, företagshälsovården.

Arbetar ni inom dessa områden eller liknande och känner att ni kan bidra med kunskap om vad man arbetar med, hur man arbetar, vilka krav det ställer, etc så tveka inte att kontakta HälsoAkademikerna.

I övrigt vill vi i styrelsen passa på att önska alla en riktigt glad sommar!

 

Andreas Lövdahl
Ordförande

 

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet