HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2019-12-12

Ordföranden har ordet

Styrelsens arbetssätt och sammansättning kommer att ändras och ett stort fokusområde blir ”Projekt kravprofil” kommande mandatperiod.

Inte bara året närmar sig sitt slut utan även styrelsens tvååriga mandatperiod tar slut i mars. Senaste året har vi förändrat en del i hur det operativa arbetet utförs och det kommer vi fortsätta med under 2020.

Den 18 mars genomför vi den sjätte Hälsovetardagen. Denna gång i samarbete med Tränarprogrammet på Högskolan Dalarna i Falun. Save the date!
Temat blir Idrott & Folkhälsa med fokus på två mycket aktuella område; Barnkonventionen och Rörelseförståelse.

Vi kommer i samband med Hälsovetardagen hålla vår föreningsstämma som vi har vartannat år. Inför stämman så kommer valberedningen behöva arbeta hårt då större delen av nuvarande styrelse inte kommer ställa upp för omval.

Vi hoppas det finns flera intresserade som nu kommer höra av sig till valberedningen men valberedningen kommer även kontakta en del medlemmar med direkta frågor om de vill ställa upp för ett styrelseuppdrag.

Vi har en klar bild över vilken profil och roller vi önskar att nästa styrelse behöver besitta för att på bästa sätt utveckla arbetet och driva de utmaningar som vi Hälsoakademiker står inför.

Som vi skrivit om tidigare så är tanken att styrelsens arbetssätt och därmed styrelsens sammansättning ska ändras så att styrelseuppdraget för flertalet kan bli mer representativt d.v.s. vi söker dig som besitter stor kunskap och erfarenhet inom ditt område samt har ett nätverk inom detta område. Vi kommer även behöva studentrepresentant och personer som är intresserade av att arbeta med olika sociala medier.

Det största och mest spännande arbetet kommande mandatperiod är det vi kallar "Projekt kravprofil" där vi tillsammans med utbildningarna inom områdena idrott, hälsa och folkhälsa ska ta ett helhetsgrepp på dels vilka kompetenskrav en rad olika yrken/professioner har och dels hur utbildningarna bäst behöver utformas för att kunna leverera en utbildning som uppfyller de kompetenskrav som arbetsmarknaden efterfrågar.

Visst låter detta oerhört viktigt och spännande? Vill du vara med i detta arbete? Hör av dig till mig!
Den 10 februari samlar vi så många representanter från utbildningarna som möjligt till en workshop kring dessa frågor. I förlängningen hoppas vi detta ska vara inledningen på arbetet med att vissa av våra professioner ska bli legitimerade.

God jul & Gott nytt år!

   

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet