HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2019-12-12

Nätverk kring hälsa i Halmstad

Att nätverka kring hälsa är viktigt för erfarenhetsutbyte och för att stödja, inspirera, engagera och utbyta kunskaper med varandra.

Allt sedan jag gick en utbildning kring Hälsa/Hälsopromotion på Högskolan Väst så har jag blivit mer och mer övertygad om att idéerna som jag har kring dessa saker håller och har förstärkts under tid. I mitt fall tydliga kopplingar till idrott. Att sitta i HälsoAkademikernas styrelse är också en bekräftelse på att vår kompetens kring hälsa-friskvård och idrott behövs och kommer att behövas ännu mer i framtiden.

Som egen företagare och lite ”ensamvarg” i vardagen så är det väldigt viktigt att träffa likasinnade och få påfyllning med att byta erfarenheter och ny kunskap kring teori och rent praktiskt hur andra jobbar.

Vi har alltså ett nätverk där vi träffas 2 gånger/år och Jan Winroth som startade det är fortfarande med i allra högsta grad, men Jan Karlsson från Högskolan i Halmstad är numera sammankallande. Den 29 november var vi alltså i Halmstad och träffades och det var väldigt givande som vanligt, och det tror jag alla skriver under på. Okomplicerat och väldigt öppet för diskussioner kring de olika borden i mindre grupper. Några berättade om sina ”case” och efter det så var det inte tyst många sekunder i de olika samtalen. Mycket att ta med sig hem i sitt fortsatta hälsopromotiva arbete och även extra energi.

Nästa träff till våren -20 blir förmodligen ute på någon av deltagarnas arbetsplats för att också komma ut och få en insikt i hur saker fungerar praktiskt i olika arbetsmiljöer.

Jag tackar Jan K. och Jan W. för upplägget och ser fram emot nästa träff.

Tänker också på er medlemmar i HälsoAkademikerna som kanske ingår i något nätverk kring Hälsa, formellt eller informellt. Vi försökte ju ordna lite lokala nätverk i HälsoAkademikernas regi men lyckades inte etablera det riktigt.

Ni kanske har eller vill starta något liknade som vi har, i så fall är vi som förening villiga att hjälpa till.

Leif Gustafsson, styrelsen HälsoAkademikerna   

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet