HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2019-12-12

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på testanläggningen.

Den 25 november anordnade Dalarnas universitet en karriärworkshop för studenter i årskurs 1 & 2 och vi var inbjudna att delta. Först hade representanter från skolan en presentation och sedan fick vi träffa studenter på Tränarprogrammet under 45 minuter. Dels berättade vi om den rent fackliga delen men också i en dialog med deltagarna om karriärvägar och möjligheter på arbetsmarknaden. Detta då utifrån deras specifika kunskaper inom idrotten kring bl.a. träning. Intresset är stort kring vad man kan jobba med som ”idrottsvetare” på en framtida arbetsmarknad. Diskussionen att tillsammans med HälsoAkademikernas kompetens bli bättre på att marknadsföra och informera om deras egen kunskap var givande. Fanns också studenter som var intresserade av att i årskurs 3 skriva C-uppsatser för oss.

Tanken från Universitetets sida att ha ytterligare en workshop i februari -20 för studenter i årskurs 2 & 3 vill vi gärna få chansen att också besöka.

Vi hann också med ett besök i deras imponerande testanläggning. Magnus Knutsson från Vänersborg, (tidigare elitidrottare i cykling på hög nivå) är ansvarig för denna och den används för forskning och olika studier inom idrotten. Han berättade vidare att tester görs för olika landslag, men också till viss del på breddnivå och gentemot företag.

Falun har verkligen fina förutsättningar då alla anläggningar är samlade just kring Lugnets skidstadion. Testanläggningen ligger just i anslutning till tennis- och friidrottshallen.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet