HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2019-02-10

Hälsovetardagarna 2019

HälsoAkademikerna i samarbete med Svensk Förening för Folkhälsoarbete presenterar stolt årets Hälsovetardagar med temat idrott och folkhälsa!

Välkommen till två inspirerande kompetensutvecklingsdagar där du ges möjlighet att nätverka med deltagare från hela landet.

Tema: Idrott & Folkhälsa.                                                                                          Tidpunkt: 27-28 mars 2019                                                                                        Plats: Örebro Universitet

Kom och kompetensutveckla dig inom områdena idrott och folkhälsa.

Vi har samlat 13 st föreläsare inom bland annat dessa områden: fysisk aktivitet, rörelseförståelse, rörelse i skolan, idrottens roll i folkhälsoarbetet, hållbar barn- & ungdomsidrott, prestationspsykologi, framgångsrika föreningar, föräldratränare, stadsplanering för hälsa, med mera.

Tillsammans utgör de en bred kunskapsbas och ger dig som är yrkesverksam inom området en chans att utveckla och anpassa din verksamhet efter rådande forskning. Du som är student erbjuds ett ypperligt tillfälle till vidareutbildning inom ditt område!

Exempel på föreläsare:

Klas Östberg – barnidrott, John Jouper – prestationspsykologi, Margareta Johansson – Idrott & Folkhälsa i Örebro, Eva Carin Lindgren – fysisk aktivitet i skolan, Mikael Franzén – stadsplanering för hälsa, Susanne Johansson – personlig berättelse om rehab efter hjärnskada som barn, Tor Söderström – framgångsrika föreningar, Peter Bergvall Virtanen – Rörelseförståelse, med många flera.

Läs mer om Hälsovetardagarna och anmäl dig här: https://www.srat.se/HalsoAkademikerna/Kalender/2019/halsovetardagarna-2019/

          

          

 

                                        

                        

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet