HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2019-10-08

Hälsoriksdagen 2019

Hälsoriksdagen är en mötesplats mellan politiker och aktörer, intresseorganisationer och frivilligsektor inom folkhälsoområdet. Under Hälsoriksdagen debatteras mycket viktiga frågor för en bättre och hållbar hälsa.

Datum: 16 september 2019
Plats: Stockholm City Conference Centre, Norra Latin

Livsplats Sverige är ett årligt policyforum för de främsta nationella aktörerna inom det förebyggande hälsoområdet. Här möts politiker, representanter för kommuner, regioner och myndigheter, näringslivsaktörer och företagare, samt forskare, innovatörer och ideella organisationer med intresse för förebyggande insatser som kan stärka samhällsutvecklingen. Livsplats Sverige erbjuder en mötesplats där frågor om förebyggande hälsa och ohälsa, finansiering, ansvar samt konkreta insatser kan diskuteras.
Livsplats Sverige har arrangerats i Varberg 2015-2017.

Till valåret 2018 fick Livsplats Sverige ett nytt upplägg med ett tydligare dialogmöte med politiken: Hälsoriksdagen 2018 som hölls i Stockholm

Hälsoriksdagen 2019: en ny mötesplats mellan politik och profession, forskning, intresseorganisationer och frivilligsektor.
Hälso- och sjukvård är en av de absolut viktigaste frågorna. Politik, näringsliv, offentlig förvaltning och allmänhet är överens: Hälsoområdet är i stora behov av reformer och innovation.

På Hälsoriksdagen debatterades allt från innovation, digitalisering, data, life science, arbetsmarknad och kompetensutveckling till betalningsvilja och investeringar för bättre och hållbar hälsa.

Socialminister Lena Hallengren (S) pratade om hur regeringen vill utveckla folkhälsopolitiken i en snabbt föränderlig omvärld.

Ulrika Heindorff (M) ledamot Socialutskottet, Per Ramhorn (SD) ledamot socialutskottet och Karin Rågsjö (V) ledamot med utskottsansvar socialutskottet och Hälsopolitisk talesperson d.v.s. delar av Riksdagsoppositionens hälsopolitiker pratade om reformer de saknar och reformer de föreslår.

Vem ska betala för folkhälsan?
Debatt om prioriteringar och finansiering, betalningsvilja och individansvar.
Kristina Nilsson vice ordförande socialutskottet (S), Anders W Jonsson ledamot socialutskottet och vice ordförande (C), Anna Starbrink Hälso- och sjukvårdsregionråd (L) Region Stockholm, Niklas Huss Innovationschef Länsförsäkringar, David Ziemsky, VD Bellpal

ICA-gruppens VD Per Strömberg pratade om livsmedelsjättens satsning på hälsoområdet

HälsoAkademikernas samarbetspartner Fredrik Söder, VD Health Integrator, pratade om skräddarsydda lösningar för bättre hälsa helt baserade på efterfrågan. Hälsopedagoger som vägledare i den alltmer digitala vården där appar och självtester blir allt vanligare.

Sammantaget gav dagen en insyn i både den regionala och nationella politikens syn på framtida folkhälsoarbetet och folkhälsopolitiken samt näringsliv och innovatörers idéer om hur digitalisering kan utveckla det förebyggande hälsoarbetet.

Källa:
Livsplats Sverige

Senaste nyheter

07 juni 2023, 08:07

Ordförande har ordet!

Sommaren är här och med den en säkerligen efterlängtad ledighet för er yrkesverksamma medlemmar....

06 juni 2023, 14:39

Kraftsamling kring Psykisk hälsa

SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. SKR...

06 juni 2023, 14:09

Vill du hjälpa föreningen arrangera en temakonferens i mars 2024?

Sedan många år har HälsoAkademikerna arrangerat årligen återkommande konferenser för medlemmar oc...