HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2019-10-08

Hälsopedagoger inom skola

Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande inom skolan är mycket viktigt! Här intervjuas en hälsopedagog som brinner för det arbetet.

Att etablera hälsosamma levnadsvanor redan i unga år är viktigt för både den nuvarande och långsiktiga hälsan. Hälsosamma levnadsvanor innefattar bland annat frågor kring matvanor, alkoholkonsumtion, tobak, stress och självklart fysisk aktivitet som leder till betydelsefulla hälsovinster hos barn. Det finns också positiva samband mellan fysisk aktivitet och psykosocial utveckling hos unga (självkänsla, interaktion med andra barn, frånvaro av aggressivitet, kognition, grovmotorik, skeletthälsa, kroppssammansättning och den framtida hjärt-och kärlhälsan).

Enligt Skolverket är hälsofrämjande och förebyggande arbete är en del av skolans verksamhet och behöver därför ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Utgångspunkten i arbetet är att identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen. För att kunna erbjuda sina elever kvalificerat och strukturerat stöd kring levnadsvanor har några få skolor börjat anställa hälsopedagoger.

En av sådana skolor är Viksbergskolan i Södertälje där Sofia Thunstam arbetar sedan ett år tillbaka. Sofia är hälsopedagog utbildad vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och är idag mycket ambitiös och driven i frågor som handlar om barn- och ungdomshälsa. Nu har hon startat en grupp på Facebook för hälsopedagoger som är verksamma inom skola i hela Sverige. Gruppen heter "Hälsopedagoger för barn & unga" och Sofias förhoppning är att den ska bidra med inspiration, kompetensutbyte, tankar och idéer.

Varför valde du att läsa till hälsopedagog?
Jag visste att jag ville utbilda mig till någonting som hade med människan att göra. Det har känts viktigt för mig att välja ett yrke där jag kan göra skillnad. Jag läste på om program som dietist, sjuksköterska och fysioterapeut men inget kändes helt rätt. Sedan fick upp ögonen för hälsopedagogutbildningen och visste att den skulle passa mig. Jag tror skillnaden var att jag insåg att jag skulle kunna jobba mer preventivt och med den friska människan istället för tvärtom.

Hur var studierna? Var det som du tänkt dig?
Studierna var över förväntan och jag ser positivt tillbaka på hälsopedagogprogrammet. Att sitta på en föreläsning och genuint vara intresserad och vilja lära sig det som sägs var det bästa för mig.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du just nu?
Sedan drygt ett år tillbaka har jag arbetat som hälsopedagog på Viksbergskolan i Södertälje. Det är en nyöppnad grundskola med rörelseprofil som jag har haft förmånen att jobba på sedan dag ett. Jag tillhör fritidshemmets arbetslag och är i verksamheten både under skola och fritids. På förmiddagarna har jag idrotten tillsammans med skolans idrottslärare, rastaktiviteter samt tid för planering. Detta läsår har jag även hälsofrämjande arbete kopplat till åk 1 vilket innefattar allt från fysiska aktivitetspass, hälsokunskap och utelektioner. Mina eftermiddagar ser olika ut och exempel på vad jag gör är att hålla i fysiska aktiviteter, avslappningsaktiviteter som yoga och projektarbeten.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att få nå ut direkt till barnen. För mig känns skolan som en självklar arena för en hälsopedagog. I skolan om någonstans ges möjligheten att arbeta preventivt med en målgrupp som jag tror verkligen kommer ha nytta av att få rätt kunskap om både fysisk och psykisk hälsa. Mitt jobb känns betydelsefullt och det är jag väldigt glad för. Jag har även grymma kollegor som är uppmuntrande och alltid väldigt positiva!

Vad fick dig att starta Facebookgruppen "Hälsopedagoger för barn & unga"?
Jag ville skapa ett forum där vi hälsopedagoger som jobbar med barn och ungdomar ska kunna dela med oss av inspiration, tankar och idéer. Det kan vara bra att bolla idéer och få feedback av någon som har liknande erfarenheter och det hoppas jag gruppen ska bidra till. Min förhoppning är att bilda ett bra nätverk där vi lyfter varandra.

Finns det något med ditt yrke som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?
Om du söker en tjänst där det inte finns tydliga riktlinjer för arbetsuppgifterna är det positivt om du själv har en vision om vad du vill åstadkomma. Får du chansen att arbeta på en skola finns det massa möjligheter att arbeta med hälsa på olika sätt men det är inte säkert att det kommer finnas någon som kommer säga till dig exakt hur du ska göra utan det kan bli du som får komma på det själv. Frihet med stort ansvar skulle jag säga.

Vilket råd skulle du ge till andra som vill jobba med samma som du?
Se över arbetsmarknaden, jag sökte till en tjänst som låg ute som fritidspedagog men tyckte att beskrivningen av skolan och skolans profil passade en hälsopedagog. Var inte rädd för att ta kontakt med en rektor på en skola som du är intresserad av att arbeta på och presentera dig. Om du känner ett driv och en passion för att arbeta hälsofrämjande och med barn i skolåldern så våga testa.

Hur ser dina framtidsplaner ut?
Framöver kommer jag fortsätta mitt arbete på skolan och har som mål att skapa ett bestående årshjul med en bra struktur till hälsoarbetet för ett helt läsår. Mina långsiktiga framtidsplaner är att läsa en master för att därefter kunna jobba inom samma område på ett mer övergripande sätt.

Bildspel från skolan:

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet