HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2019-10-14

Hälsoförskolan Högkullen

I augusti hade hälsoförskolan i Örkelljunga sin officiella invigning. I en intervju med projektledaren, Li Merander, får vi veta mer om projektet från start till nutid.

Projektet Hälsoförskolan har sin bakgrund i de folkhälsorapporter som Region Skåne genomför återkommande om befolkningens hälsa i länet och i dess kommuner samt i Barnhälsovårdens årsrapport. Under 2013 presenterades statistik som visade på anmärkningsvärda skillnader gällande andelen barn i fyra årsålder med övervikt och fetma i Örkelljunga, jämfört med övriga länet, och resultatet för 2014 skulle visa på en fortsatt negativ trend.

"Resultatet var ännu värre år 2014. Var fjärde fyraårig flicka var överviktig."

"En tankesmedja som arbetar en del för att främja hälsa, till exempel med seniorboenden, började diskutera insatser i skolan och hur det kan göras till en verklighet. De tänkte att insatser behövs redan i låga åldrar och att det sedan följer med en i vuxenlivet."

Vid kännedom om att en förskola i Örkelljunga behövde rivas och att en ny skulle byggas kom idén 2015 om att göra den till en hälsoförskola.

Förankringen av idén gick snabbt i Örkelljungas kommun. Det fanns en enhällig politisk vilja om att arbeta hälsofrämjande och en vilja om att göra en insats. Samtidigt där under hösten 2016 togs även beslutet om att anställa en projektledare på 50 procent.

"Politikerna ska ha cred för att de vågade satsa. De har en förståelse för folkhälsa, att det måste kosta nu för att spara pengar och lidande framöver."

Utveckling och utformning av förskolan                                                              Efter att det politiska beslutet var taget om att satsa på hälsoförskolan togs tankesmedjan MultiHelix Thinktank in som konsult. I samverkan arbetades det med konceptutveckling i form av workshops. Här hämtades tankar in från bland annat medborgare, pedagoger, barn, föräldrar och forskare vid Högskolan Kristianstad, Malmö Universitet och Certec Lunds Tekniska högskola.

"Vi inkluderade även grannarna då förskolan ligger i ett villaområde. De har varit med och tyckt till från början och lämnat önskemål, till exempel om buskage."

"Sedan på arbetsplatsträffar har det arbetats med konceptet och en gemensam bild av hälsa med befintlig personal. Alla var intresserade och var med på hälsoförskolan från första början."

Under 2017 sattes projektramen. Hälsa ska främjas och designen för förskolan är universell och ska passa alla. Samtliga val är väl genomtänkta och ger barnen goda förutsättningar till god hälsa. Barnen ska även kunna agera hälsoambassadörer, hem och föräldrar få utbildning.

" Vi ska kunna gynnas av byggnaden, inte vara beroende av den."

Inga färdiga koncept har köpts in, inga rutschkanor eller dylikt, förutom två kompisgungor. Resten har byggts av träd som fällts och den naturtomt som förskolan ligger på har nyttjats maximalt, vilken även tillgänglighetsanpassats. Träsängar har snickrats som barnen kan sova i utomhus under tak/solskydd. Här har det även satsats långsiktigt ur ett miljöperspektiv där bland annat husfasader är i cederträd och solceller satts upp som bidrar till energi.

I kökslabbet, som rymmer en hel barngrupp, får barnen experimentera och vara med vid matlagning. De arbetar med konceptet från jord till bord, där barnen är med och odlar, skördar samt tillagar. I september var det extra fokus på moroten.

Utöver formandet av en helt ny hälsoförskola har en hälsopedagog anställts som ska bidra med kunskaper och vara stöd till verksamheten. I förskolan finns även en lounge där föräldrar kan ta en kaffe och möta andra föräldrar, men även hälsopedagog, föreningsliv eller personer från socialtjänst. Här ska möjligheten finnas att utbilda föräldrar och bidra till ökat socialt nätverk.

"Loungen är inte detaljstyrd utan får växa med verksamheten."

Nav för forskning                                                                                                      Hälsoförskolan Högkullen ska agera nav för forskning och studentarbete, vilket även medför en kvalitetsgranskning av verksamheten. Förskolan kan ytterligare ses som ett "testlabb" där nya saker kan testas innan det sprids till övriga förskolor. Här kan exempelvis pilotstudie genomföras för fysisk aktivitet för familjer.

Intresset för att besöka förskolan och ta del av konceptet är stort. Några kommuner har redan varit på besök och flera väntar på att få komma dit. Ett koncept för besökande har tagits fram och bokningsbara datum finns tillgängliga på http://www.orkelljunga.se/studiebesokhalsoforskolan

Nutid och framtid                                                                                                    Den 5 augusti började barnen att flytta in efter att ha varit på en tillfällig förskola i ett och ett halvt år samt så påbörjades nya inskolningar. Till den officiella invigningen i slutet av samma månad anslöt omkring 300 nyfikna personer som vill se den nya förskolan.

Vid frågan vad som händer härnäst svarar Li "Just nu är pedagogerna rätt trötta. Det har var intensivt att hitta alla rutiner och ta reda på hur allt funkar. Vi behöver landa lite. Vi får sedan utvärdera om sex månader eller ett år."

Hälsoförskolan Högkullens verksamhet tuffar på och loungen forstätter att utvecklas. Det finns inget uppsatt slutmål då hälsa anses vara relativt och går alltid att förbättra.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet