HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2019-10-08

Fysisk aktivitet hos unga vuxna med diabetes

Fysisk aktivitet som blodsockersänkande medicin har visat sig effektiv för unga typ 1-diabetiker. Effekten blir ökad insulinkänslighet och minskat behov av insulin.

Idag talas det mycket om att fysisk aktivitet har stora positiva effekter på hela kroppen och ger oss alla ökat välbefinnande. Fysisk aktivitet har också visat sig ha stor betydelse som blodsockerreglerande mekanism hos unga typ 1-diabetiker visar olika studier.

Styrketräning har visat sig ha bättre blodsockersänkande effekt jämfört med uthållighetsträning men regelbunden måttlig till hård fysisk aktivitet har visat flera positiva effekter hos ungdomar som t.ex. sänkt blodtryck, förbättrade blodfetter, ökad livskvalitet och ökad känslighet för insulin. Den ökade insulinkänsligheten vid fysisk aktivitet ger förutsättningar för ett sänkt blodsocker genom ökat glukosupptag i musklerna. Fysisk aktivitet som utförs regelbundet kan därför leda till bättre långsiktig blodsockerkontroll.

Fysisk aktivitet har i studier visats kunna sänka långtidsblodsocker betydligt (HbA1c) hos ungdomar med typ 1-diabetes men stora variationer i resultat har kunnat visas mellan olika studier förmodligen p.g.a. att uthållighetsträning, intervallträning och styrketräning kan ha olika effekter på blodsockret under och efter träning. Muskelstärkande aktivitet som styrketräning har hos vuxna visat sig ha bäst blodsockersänkande effekt, något som också kan vara fallet hos ungdomar.

Syftet med informationen som framkommer i studier om fysisk aktivitet och diabetes är till för att kunna användas för att förbättra råden till träningsaktiva ungdomar med diabetes med målet att förbättra långtidsblodsocker (HbA1c) och minska risken för blodsockerfall efter träning.

Min egen upplevelse av fysisk aktivitet kopplat till typ 1-diabetes är från en vuxens perspektiv. Jag upplever sedan tidigare att styrketräning sänker blodsockret ganska snabbt även under aktiviteten medan i uthållighetsträning och intervallträning sker blodsockersänkningen också snabbt men främst efter träningen. Efter lång uthållighetsträning kan blodsockersänkningen ske en ganska lång stund efter träningen.

Idag när jag tränar brukar jag göra en kombination av måttlig till högintensiv styrketräning och löpning med inslag av antingen intervall- eller uthållighetsträning ca tre gånger i veckan ca 45 minuter per tillfälle totalt. Vissa träningstillfällen blir det mer av intervallträning och andra uthållighetsträning och ibland kanske lite av en kombination men det handlar alltid om löpning. Vid varje träningstillfälle ser jag till att mitt blodsocker ligger mellan 6 och 15 mmol/l innan träning, helst mellan 8-10 mmol/l och jag har alltid med mig min blodsockermätare och ett paket druvsocker, dextrosol, ute på löprundan.

Emellanåt sker min fysiska aktivitet i form av längre eller kortare promenader och detta verkar också ha en god blodsockersänkande effekt.

Fysisk aktivitet är viktigt för alla men för oss med typ 1-diabetes har det dessutom stor betydelse som en del i behandlingen för att reglera vårt blodsocker. Fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten och gör därför att vi diabetiker kan minska vår medicinering med insulin.

Källa till denna artikel:                                                                            Diabetesportalen - Forskning om träningseffekter hos unga diabetiker

Andra källor om diabetes:
Diabetesförbundet
Diabetesportalen
1177 Vårdguiden - Diabetes typ 1 hos barn
Vårdfokus - Forskare hoppas stoppa barndiabetes med insulin i maten
Sveriges Kommuner och Landsting - Kunskapsstöd inom diabetesvård
Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer inom diabetesvård

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet