HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2019-10-08

Dansa för att må bra!

”Jag har blivit mycket mer självsäker tack vare dansen. Den får mig att bli stark på insidan.” Kravlös dans förbättrar tjejers psykiska hälsa.

Kravlöshet, gemenskap och rörelseglädje är nyckelfaktorer i "Dans för hälsa", en vetenskapligt utvärderad insats för att förbättra hälsan hos tonårstjejer med psykisk ohälsa. Metoden är utvecklad av Anna Duberg, fysioterapeut och medicine doktor i hälsovetenskap. Genom att fokusera på individens resurser skiftas fokus bort från det som är problematiskt.

"Jag har fått dansa loss och tänka på annat och ha kul med de andra i dansen" (deltagare)

Insatsen innebär kravlös dans två gånger i veckan i åtta månader (två terminer) med en dansinstruktör speciellt utbildad i metoden. Pulshöjning, inifrånperspektiv och kreativitet är andra viktiga komponenter. Utvärderingen visade på förbättrad självskattad hälsa, ökad självkänsla och minskning av psykosomatiska besvär hos deltagarna efter "Dans för hälsa". Förbättringen fanns kvar ett år efter avslutad insats.

Det har skett en kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar sedan 1980-talet. Det gäller både självrapporterade psykiska och somatiska besvär som huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter, vård för psykiatriska diagnoser och läkemedelsuttag av psykofarmaka. Ökningen har varit betydligt större bland flickor. Över hälften av 13-och 15-åriga flickor hade minst två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan i undersökningen Skolbarns hälsovanor 2017/2018. Orsakerna till ökningen än inte klarlagda, men faktorer i skolan och arbetsmarknadens större krav på utbildning kan vara delförklaringar, enligt Folkhälsomyndigheten. Huruvida användandet av smartphones, surfplattor och datorer har påverkat denna utveckling är oklart.

För att möta utvecklingen av barn och ungdomars psykiska hälsa behövs utveckling av både förebyggande och behandlande insatser. Anna Duberg fick tidigare i år ta emot Dagens Medicins utmärkelse Guldskalpellen, som delas ut till Årets förnyare inom hälso- och sjukvården. Idag finns 317 utbildade instruktörer över hela landet.

Källor:
Folkhälsomyndigheten – Därför ökar den psykiska ohälsan bland unga
Socialstyrelsen – Långvarig psykisk ohälsa en utmaning för vården
MIND - För psykisk hälsa
Dans för hälsa – en forskningsbaserad insats

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet