HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2018-12-13

Saco studentråds kongress

Temat för årets kongress var "studenters insikter ger framtidens utsikter" och tillsammans röstade Sacoförbunden i frågor som berör studenters utbildning och framtid.

Den första helgen i december anordnades Saco studentråds kongress 2018. Här samlades ett 30-tal studenter, som ombud från sina Sacoföreningar, för att ta ställning till och rösta om hur påverkansarbetet beträffande utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken ska fortskrida.

De motioner som det fördes mest diskussioner kring och som båda bifölls berörde studenters hälsa och möjlighet till valbar praktik, som idag inte erbjuds för alla studenter på landets lärosäten. Motionen om studenters hälsa innefattades närmare av att Saco studentråd ska verka för att lärosäten och utbildningssamordnare aktivt ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete samt få tillgång till riktlinjer att utgå ifrån i deras förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete.

Från Saco studentråds styrelse presenterades bland annat propositioner om kommande verksamhetsplan. Tillsammans biföll ombuden att styrelsen ska verka för att lärosäten ser antagning som en strategiskt viktig fråga och utarbetar fler antagningsvägar in i högre utbildning, för att insatser med syfte att kartlägga och förebygga studenters psykiska hälsa genomförs, att lärosäten förbereder studenter inför en föränderlig arbetsmarknad och lyfta vikten av tryggt pensionssystem för dagens unga.

Utöver beslut om motioner och propositioner besöktes kongressen av gästtalare. Kultur- och demokratiministern, Alice Bah Kuhnke, berättade om sin väg till där hon är idag och lät sig själv påminnas om varför hon gör det hon gör. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, talade om den föränderliga arbetsmarknaden som påverkas av digitalisering och automatisering samt att kommande regering behöver se över hur den moderna högskolan kan stärkas för att skapa trygghet hos individer under hela livet. Tillsammans med "framtidens kvinnliga ledare 2018", Ishtar Touailat, fick deltagarna genomföra en workshop där problem skulle bli till affärsidéer. Business canvas modeller fylldes i för att sedan pitchas inför alla deltagare.

På bilden: Alice Bah Kuhnke, Helene Hellmark Knutsson och Ishtar Touailat. 

En fullspäckad helg som närmare kan sammanfattas med orden: framtid, kompetens och gemenskap - tillsammans har vi möjlighet att påverka. HälsoAkademikerna vill även tacka den avgående styrelsen för ett väl genomfört arbete och önska den nya ett stort lycka till!

 

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet