HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2018-12-14

PEP Forum 2018

Pep Forum anordnas en gång om året av Generation Pep i syfte att informera, inspirera och sammanföra människor som kan hjälpa till att förbättra barn och ungdomars möjligheter att leva ett friskt och hälsosamt liv.

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Kronprinsessparet som är initiativtagare var båda på plats och inledde respektive avslutade årets Forum.

 

Årets Pep Forum hade fokus på ojämlikheten i barn och ungas hälsa. Om orsaker, konsekvenser för samhället och hur man kan ta sig an utmaningarna. Problemen med barn och ungas hälsa är allvarliga, inte bara för individerna själva utan även för samhället i stort. Om inte samhället agerar kommer det bli både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser, för hälso- och sjukvården, för skolan och på sikt även för arbetslivet. Dessutom riskerar hälsoklyftorna i samhället öka än mer om vi inte agerar nu.

Inspirerande och blandade miniföreläsningar stod på agendan. Några av dem var:

Mai-Lis Hellenius, professor på Karolinska Institutet om den generella hälsobilden för barn och vuxna i Sverige.

Göran Bergström, professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättade om SCAPIS - ett unikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga.

Pep Skola, kostnadsfritt metodstöd för skolor.

Amanda Larsson och Carl-Gustaf Rosengren, grundare av företaget Färsking som tagit fram hälsosamma matalternativ för barn och unga.

Jiloan Hamad, Hammarby IF fotboll, som berättade om sin egen drivkraft och vad fotbollen betytt för honom.

(Källa: Generation PEP)

 

 

 

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet