HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2018-10-10

Ordföranden har ordet

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen och läget i landet utifrån ett hälsovetarperspektiv.

Årets sista nyhetsbrev!

Året har gått väldigt fort, men så har också HälsoAkademikernas agenda varit väldigt full detta år.

 I backspegeln för 2018 kan vi se tillbaka på att vi nu efter ett par års övervägande helt har övergått till att kommunicera elektroniskt genom att vi slutat producera pappersbladet Hälsan och nu har nyhetsbrevet Hälsovetaren. Det ger oss helt andra möjligheter att kommunicera med er medlemmar. Dels genom flexibiliteten att vi i styrelsen hanterar hela processen från skrivande, publicering och utskick av nyhetsbrev och dels genom att vi kan knyta ihop olika medier såsom artiklar, sociala medier, länkar till hemsidor, med mera.

 Årets (och de senaste årens) största arbete var det vi gjorde inför, under och efter politikerveckan i Almedalen. Vi genomförde först under slutet av våren en enkätundersökning till riksdagspartierna som vi sen använde som underlag till HA´s egna och välbesökta seminarium i början av Almedalsveckan.

 Årets andra stora arbete var arrangemanget Hälsovetardagarna där vi för första gången hade två dagar och att vi hade en samarbetspartner i form av SFFF. Via dem samarbetade vi även med NBV i deras lokaler i Uppsala.

Uppslutningen från er medlemmar var ok, men vi hade gärna sett att uppslutningen var betydligt större.

Det skulle skapa större möjligheter och effekt av att lägga in inslag av nätverkande och inte minst workshops på Hälsovetardagarna. Något som skulle kunna resultera i konkreta projekt, arbetsgrupper, artiklar, referensgrupper, med mera.

Jag har frågat förut och frågar det igen: Vad gör just Du för att Hälsovetare (inklusive du själv) ska få en bättre arbetsmarknad, förhöjd status, bättre arbetsvillkor och högre lön?

Vi är cirka 1000 medlemmar i föreningen och 7 personer i styrelsen samt 2-3 person utanför styrelsen som arbetar för föreningen. Det ger cirka 1 % av oss medlemmar i föreningen som utför arbete inom ramarna för föreningens verksamhet för att förbättra för övriga 99 % medlemmar samt de ca 2500 studenter som just nu studerar vid landets högskolor och universitet. Skulle det vara så lite som 3 % (30 medlemmar) som i någon form engagerar sig under en begränsad period och begränsat arbetsområde så skulle vi åstadkomma stora steg framåt.

Jag har arbetat för föreningen i snart 22 år och möjligheterna att etablera Hälsovetare som en viktig och stabil pusselbit inom framförallt nya och stora arbetsmarknader som skolan och hälsovården har aldrig varit så goda som nu.

I detta nyhetsbrev har vi två annonser i nyhetsbrevet. En är en annons om 1-2 nya styrelseledamöter eftersom vi tappat två under hösten. Den andra annonsen är ffa riktad till studerandemedlemmar som ska skriva examensarbete. Vi har som ni kan se i den annonsen en rad stora arbetsområden där vi skulle behöva, inte bara examensarbeten gjorda, utan även medlemmar som vill bidra med sin kunskap, erfarenhet och/eller tid.

Så gör som vår nye skribent Marit Eriksson och kontakta oss för att hitta något, stort som smått, som du kan göra för föreningen under 2019.

 

 Vad händer då framåt?

Hälsovetardagarna genomförs i mars precis som förra året. Fokus blir idrott och folkhälsa. Vi samarbetar precis som förra året med SFFF men denna gång har vi utvecklat samarbetet ytterligare genom samarbetet med SISU Örebro och Örebro Läns idrottsförbund.

Vi genomför även konferensen för första gången på ett universitet. Det ger oss möjligheten att erbjuda studenterna på hälsa-/idrottsutbildningarna på Örebro Universitet att gå på föreläsningarna gratis.

 Funkar detta upplägg bra så kommer vi fortsätta med detta upplägg då det knyter ihop de tre områdena: utbildningarna, studenterna och yrkeslivet. Vi kan då skapa mervärde för både er medlemmar och studenter via Hälsovetardagarna samt en god möjlighet att rekrytera nya medlemmar.

Vi har redan inledande dialog med ett par skolor inför 2020.

 Under hösten har GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) i Stockholm haft ett uppdrag att ta fram en kravprofil för Hälsopedagoger, en av utbildningarna som finns på GIH. Man har undersökt vilka färdigheter och förmågor som krävs samt påföljande utbildningskrav. Vi i HA har ett samarbete med GIH kring detta projekt. Vi kommer att utifrån detta projekt fortsätta arbetet till att se över möjligheterna att legitimera Hälsovetare.

Vi har intresse från andra utbildningsorter att samarbeta kring detta.  Återkommer med mer information om detta under våren.

 God jul & ett gott nytt år!

 Andreas Lövdahl

 

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet