HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2018-10-10

Ordföranden har ordet

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen och läget i landet utifrån ett hälsovetarperspektiv.

Nu har arbetet med nästa års Hälsovetardagar påbörjat. Temat blir idrott och folkhälsa där fokus blir bland annat idrottens roll i folkhälsoarbetet samt rörelse i skolan. Även det aktuella begreppet rörelserikedom kommer att beröras.

Boka av 27-28 mars och kom till Örebro. Ni som har den möjligheten, kontakta din arbetsgivare för att kunna komma och kompetensutveckla dig.

I somras var vi på politikerveckan i Almedalen. Nu har det så viktiga uppföljningsarbetet efter Almedalen börjat där vi arbetar vidare på de kontakter vi skapade, dvs går från ord till handling. Ett viktigt arbete är att arbeta för att Hälsovetare ska få en naturlig plats inom svensk hälso- och sjukvård. Vi har etablerat samarbete med flera organisationer verksamma inom vården och dessa är positiva till hälsovetare som en del av vården

På GIH i Stockholm finns en utbildning till Hälsopedagog. De har nu efter sommaren startat ett projekt där de ska ta fram en kravprofil för hälsopedagoger. Vi från HA deltar i det projektet som ska vara klart i december. Det handlar om att titta på vad som efterfrågas på arbetsmarknaden på kort och lång sikt samt hitta bästa tänkbara upplägg och innehåll på utbildningen till Hälsopedagog på GIH.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet