HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2018-10-10

Hälsovetarskribenter

Vi söker ständigt efter intressanta artiklar till hälsovetaren, både från arbets- och studentlivet. Tveka inte att skriva till oss!

Vill du ta upp ett aktuellt ämne, brinner du för något eller vill delge våra medlemmar värdefull kunskap och erfarenhet så tveka inte att skriva till oss och bifoga din text och ev. bilder separat så ska vi försöka få med det i ett nummer av hälsovetaren. Exempel på mycket aktuella ämnen idag är t.ex. rörelse i skolan, psykisk ohälsa, fysisk aktivitet och ett hälsofrämjande arbetssätt och perspektiv i organisationer och föreningar.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet