HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2018-10-10

Hälsovetardagarna 2019

Nu är arbetet med nästa års Hälsovetardagar igång. Kom och kompetensutveckla dig inom områdena idrott och folkhälsa.

Tema folkhälsa kommer att ha inriktning på tex. fysisk aktivitet, rörelserikedom, rörelse i skolan, idrottens roll i folkhälsoarbetet, fysisk aktivitet för äldre, goda exempel med mera. 

Tema idrott kommer att ha inriktning idrott och sport, tex aktuell idrottsforskning, fysiologi, motivation, hållbar barn- & ungdomsidrott, talangutveckling, goda exempel, föreningsutveckling, ledarskap med mera. 

Hittills har vi samlat på oss ett gäng intressanta föreläsare som vill dela med sig av det senaste från sina studier inom idrott och folkhälsa. Tillsammans utgör de en bred kunskapsbas och ger dig som är yrkesverksam inom området en chans att utveckla och anpassa din verksamhet efter rådande forskning. Du som är student erbjuds ett ypperligt tillfälle till vidareutbildning inom ditt område!

Bland annat kommer vi att få lyssna till John Jouper som främst undervisar kring prestationspsykologi och mindfulness på Örebros Universitet. Forsknings och utvecklingsarbetet är inriktat mot att utveckla "prestationsutvecklingsprocessen". Dessa kunskaper prövas inom Försvarsmakten och militär femkamp.

Klas Östberg är en av Sveriges mest erfarna idrottsläkare.Han har arbetat för den svenska OS truppen vid flera olympiader Brinner för barnidrott på barns villkor. Han har skrivit boken "Barnidrott-Ingen lek".
Klas berättar om sina erfarenheter av möten med världseliten inom olika idrotter. Idrott är glädje och den har en enorm potential utöver prestation. Att satsa på bredd och allsidighet leder till ökad hälsa och välbefinnande. Vi vuxna behöver stanna upp och fundera över varför vi vill att våra barn ska idrotta. Hur tänker vi långsiktigt? Barn är inte små vuxna . Hur ska vi få med oss så många som möjligt så länge som möjligt? Hur har de som nått längst i världen tränat som barn?

Vidare kommer Eva-Carin Lindgren, professor vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap på Göteborgs universitet, att föreläsa om sin forskning om pulshöjande aktiviteter i skolan "Puls för lärande och hälsa".

Mattias Johansson från Örebro Universitet kommer att presentera sin forskning kring fysisk aktivitet och rörelserikedom för äldre samt hur vi kan öka den mentala hälsan och dämpa oro och ångest med hjälp av qigong och meditation.

Mer information om Hälsovetardagarna 2019 och våra intressanta föreläsare kommer i början på december. Passa på att säkra din plats redan nu!

Tema Idrott & Folkhälsa.

Tidpunkt 27-28 mars 2019

Plats Örebro Universitet

Vill du få en inbjudan när programmet är färdigt eller har frågor om Hälsovetardagarna kan du mejla ordförande Andreas Lövdahl på mejladress ordforande@halsoakademikerna.se

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet