HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2018-10-08

Folkhälsodagen 2018

Innan sommaren tog vid anordnade Dagens medicin Folkhälsodagen 2018, med seminarier om den nya folkhälsopropositionen och metoder för att arbete mot en god folkhälsa.

Dagen inleddes med Anna-Lena Sörensson (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott och ledamot i Kommissionen för jämlik hälsas parlamentariska referensgrupp. Utöver den nya propositionens innehåll, där tidigare mål fått en ny målstruktur och är idag åtta istället för elva målområden, förtydligades det att detta förslag är en inriktningsproposition som saknar tydliga direktiv och fungerar därmed mer vägledande, med breda lösningar som skär över flera samhällsområden. Det förtydligades att insatser bör ske i samhällets alla sektioner, både inom den offentliga och privata sektorn, hos civilsamhället och hos var enskild person. I anslutning till detta regeringsförslag är tanken att skapa ett nationellt råd för god och jämlik hälsa.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör, Johan Carlson, nämnde i sin presentation att hälsa avgörs inte av jämlik vård, utan att hälsa "ligger längre bak". Pyramiderna visar på hur vi kan påverka och vilka insatser som behövs för en god och jämlik hälsa. Vi måste in på bottenplattorna av pyramiderna i större utsträckning för att bemöta de problem som finns. Genom att enbart arbeta med exempelvis hälso- och sjukvård, kommer vi enbart åt toppen av ett isberg beträffande ohälsa.

Folkhälsomyndigheten är beredda att ta sig an det uppdrag som propositionen belyser, att arbeta med samordningsinsatser, uppföljningar och utvärderingar. Men samtidigt skickar de även en passning till regeringen utifrån pyramiderna, att Regeringen behöver arbeta för bättre samordning inom regeringskansliet och myndigheterna för att nå samtliga delar av hälsa.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet