HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2018-12-14

Dags för examensarbete?

Vi har flera områden som vi arbetar med där vi skulle behöva hjälp av några som ska skriva examensarbete under 2019. Ska du skriva eller känner du någon som söker ämne att skriva examensarbete om så kontakta styrelsen så snart som möjligt.

Exempel på arbetsområden:

 • Legitimationsprocess för Hälsovetare

 • Utbildningar till Hälsovetare – kravprofiler på utbildningsprogrammen för att göra Hälsovetare mer anställningsbara

 • Jämförelser av utbildningarna till Hälsovetare

 • Vårdprojekt – Hälsovetare som ny yrkesgrupp inom vården

 • Idrott – undersöka området idrott ur en rad olika aspekter kopplat till HA´s medlemmar och verksamhet

 • Skolan – hur skulle Hälsovetare kunna verka för en hälsofrämjande skola?

 • Företagshälsovård – undersöka området ur en rad olika aspekter kopplat till HA´s medlemmar och verksamhet

 • Arbetsområden och arbetsuppgifter – var och hur arbetar Hälsovetare, nu och i framtiden?

 • Studenter – vad behöver man för stöd från facket under sin studietid?

 • Samhällsekonomiskt perspektiv på vad Hälsovetare skulle betyda för finansiering av offentlig sektor (tex skolan, vården)

 • Medlemsenkät – undersöka vad medlemmarna tycker om en rad områden

 • Fördjupning av HA´s enkät till de politiska partierna

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet