HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2018-10-10

HälsoAkademikerna på Almedalen 2018

HälsoAkademikerna deltog mycket aktivt på den s.k. Politikerveckan i Almedalen i Visby i somras. Vi presenterade vår politikerenkät vid eget seminarium och deltog aktivt i flera andra seminarier. Flera nya kontakter skapades som vi under hösten kommer följa upp.

HälsoAkademikerna deltog mycket aktivt på den s.k. Politikerveckan i Almedalen i Visby i somras. Vi presenterade vår politikerenkät vid eget seminarium och deltog aktivt i flera andra seminarier. Flera nya kontakter skapades som vi under hösten kommer följa upp.

I förra nyhetsbrevet skrev vi kort om HälsoAkademikernas seminarium i Almedalen. Vi framförde att:

“Under en dag med 973 seminarier fick vi höra att sju personer i publiken är okej, 15 personer ska man vara nöjd med och allt över 15 är succé. Det var ca 25 personer som lyssnade till när vi lyfte folkhälsopolitik och våra enkäter som vi gick ut med i våras. Vi tog också tillfället i akt att lyfta fram medlemmarnas kompetensområden, specifika utbildningar och yrken.”

Seminariet flöt på bra. Flera i publiken kände till begrepp som vi använder oss utav i hälsovetaryrket och det fotades samt antecknades för fullt vid genomgång av vad som sagt på riksdagsdebatten gällande nya folkhälsopropositionen och hur den nya målstrukturen är sammansatt. Stort intresse visades även för de svar som inkommit på enkäterna.

Utöver det egna seminariet deltog vice ordförande Amanda Backlund aktivt i tre andra seminarier. I anknytning till att Region Norrbotten berättade på sitt seminarium, "Nära vård på nya sätt", att de vill arbeta mer promotivt och preventivt valde Amanda att lyfta att det behövs en ny yrkesroll för detta och gav även exempel på hur en hälsopedagog kan avlasta och komplettera exempelvis läkare, vilket märktes att det uppskattades av personerna på plats.

Som en del av nätverket Sveriges hälso- och sjukvårdsstudenter diskuterades temat "Att jobba som ett lag - dagens studenter om framtidens hälso- och sjukvård". Utöver HälsoAkademikerna medverkade representanter från Vårdförbundet student, Sveriges Läkarförbund student, Psykologförbundet studeranderåd och Dietisternas Riksförbund studerandesektion. Seminariets fokus var interprofessionellt lärande och hur studenter vill samarbeta under utbildningarna. Anna Nergård, särskild utredare för Regeringen och Emma Spak, samordnare för Nära vård hos SKL, avslutade med reflektioner kring ämnet.

Det tredje seminariet berörde den drogförebyggande Öckerö metoden. Metoden diskuterades i panel som även bestod av Öckerö metodens grundare, IQ-initiativet, A non smoking generation, lokalpolisområdeschef Medelpad och ordförande i Västra Hälsosjukvårdsnämnden Västra Götalandsregionen. Intressanta siffror visades, även om Amanda funderade över om metoden når ut till alla kom samtliga i panelen överens om att det är av vikt att arbeta med föräldrar som förebilder.

Idrotten har en central roll i folkhälsoarbetet och är således i allra högsta drag en politisk fråga. En av dagarna gick under namnet Idrottens dag. Det arrangerades en stor mängd prova-på-aktiviteter i själva Almedalsparken samt naturligtvis en stor mängd seminarier runtom på scenerna i Visby.

Flertalet av seminarierna nere i Almedalsparken hade fokus vad politiken kan göra för idrotten och folkhälsan. Diskussionerna handlade i många fall om att skapa förutsättningar för både spontan rörelse och organiserad idrott. Exempelvis hur man bygger stadsdelar, skolor, idrottsplatser, med mera. Alla partierna var representerade i ett eller flera seminarier under dagen. Trots det var det en icke-politiker som gjorde det bästa uttalandet. Det var en operativ chef från ett av Sveriges största byggföretag.

Han tydliggjorde att byggföretag är privata vinstdrivande organisationer som jobbar utifrån kundernas beställningar. Om kunden beställer ”livskvalitet” via tex ytor för rörelse när ett nytt kvarter eller ny stadsdel ska byggas så kommer byggföretagen att (som han sa) ”tävla i hälsokompetens” dvs inskaffa kompetens att bygga bra för hälsa.

Så enkelt och konkret!

Utöver alla seminarier har vi minglat och både skapat nya samt stärkt tidigare kontaktskap. Vi kommer att fortsätta föra dialoger med olika studentorganisationer, SKL, RF, GIH, samt inte minst de politiska kontakterna vi fick.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet