HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Idrott

De senaste nyheterna inom slutogen idrott

07 juni 2023, 08:07

Ordförande har ordet!

Sommaren är här och med den en säkerligen efterlängtad ledighet för er yrkesverksamma medlemmar....

06 juni 2023, 14:39

Kraftsamling kring Psykisk hälsa

SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. SKR...

06 juni 2023, 14:09

Vill du hjälpa föreningen arrangera en temakonferens i mars 2024?

Sedan många år har HälsoAkademikerna arrangerat årligen återkommande konferenser för medlemmar oc...

06 juni 2023, 14:07

Föreningen behöver dig!

Vår bransch är inne i en period där förutsättningar och möjligheter är större än någonsin. Detta...

06 juni 2023, 14:01

Nora hjälper elitidrottare att förbättra kosten

Nora Källström är medlem i HälsoAkademikerna och läser just nu termin 6 på Hälsopromotionsprogram...

06 juni 2023, 10:03

Vinsten av ett långsiktigt främjande arbete

Att arbeta långsiktigt med arbetsmiljöarbetet med rätt form av insatser beräknas ge mer än 3 gång...

06 juni 2023, 09:55

Hur främjar vi rörelse bland barn och unga på en samhällsnivå?

Att arbeta med att främja fysisk aktivitet i de nedre åldrarna börjar bli allt mer akut idag då...

11 april 2023, 08:24

HälsoAkademikernas arbetsmarknadsdag på Göteborgs universitet

Under HälsoAkademikernas arbetsmarknadsdag i Göteborg träffades studenter för att tillsammans med...

10 april 2023, 14:04

Agenda 2030 - Social hållbarhet - Folkhälsa

Både nationellt och internationellt talas det om FNs 17 globala utvecklingsmål - Agenda 2030....

10 april 2023, 14:03

Nationellt konsortium för hälsopromotion och arbetet med kompetensprofiler

Den 16e och 17e mars träffades Nationellt konsortiet för hälsopromotion i Göteborg för att arbeta...

10 april 2023, 14:01

Hälsopedagog på seniorcenter

Cecilia Salamon är 35 år och jobbar sedan några månader tillbaka som hälsopedagog på ett...

10 april 2023, 13:07

Ordförande har ordet

Ska föreningen fortsätta arrangera konferenser för er medlemmar? Styrelsen tappar deltagare...

03 april 2023, 19:38

Sveriges barn och unga ska må bättre

Att arbeta med att främja fysisk aktivitet och hälsosam mat för alla barn i vårt land är viktiga...

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet

22 december 2022, 10:01

Ordförande har ordet

År 2022 blev ett år som i princip såg ut att återvända till hur det var innan pandemin. I mångt o...

21 december 2022, 17:33

Pep Forum 2022

"Alla barns rätt till en god hälsa" var temat för årets Pep Forum och HälsoAkadmikerna var givetv...

21 december 2022, 17:33

Pep Forum: Fuzed

Genom gaming och interaktiv sport har Fuzed blivit en attraktiv och populär arena för unga i...

21 december 2022, 17:33

Pep Forum: Minimix

Mohammad Ali och Abdikarim Said från Minimix delger sina erfarenheter av att bygga broar mellan...