HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Idrott

De senaste nyheterna inom slutogen idrott

11 april 2023, 08:24

HälsoAkademikernas arbetsmarknadsdag på Göteborgs universitet

Under HälsoAkademikernas arbetsmarknadsdag i Göteborg träffades studenter för att tillsammans med...

10 april 2023, 14:04

Agenda 2030 - Social hållbarhet - Folkhälsa

Både nationellt och internationellt talas det om FNs 17 globala utvecklingsmål - Agenda 2030....

10 april 2023, 14:03

Nationellt konsortium för hälsopromotion och arbetet med kompetensprofiler

Den 16e och 17e mars träffades Nationellt konsortiet för hälsopromotion i Göteborg för att arbeta...

10 april 2023, 14:01

Hälsopedagog på seniorcenter

Cecilia Salamon är 35 år och jobbar sedan några månader tillbaka som hälsopedagog på ett...

10 april 2023, 13:07

Ordförande har ordet

Ska föreningen fortsätta arrangera konferenser för er medlemmar? Styrelsen tappar deltagare...

03 april 2023, 19:38

Sveriges barn och unga ska må bättre

Att arbeta med att främja fysisk aktivitet och hälsosam mat för alla barn i vårt land är viktiga...

03 februari 2023, 06:50

Arbetsmarknadsdag

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet

22 december 2022, 10:01

Ordförande har ordet

År 2022 blev ett år som i princip såg ut att återvända till hur det var innan pandemin. I mångt o...

21 december 2022, 17:33

Pep Forum 2022

"Alla barns rätt till en god hälsa" var temat för årets Pep Forum och HälsoAkadmikerna var givetv...

21 december 2022, 17:33

Pep Forum: Fuzed

Genom gaming och interaktiv sport har Fuzed blivit en attraktiv och populär arena för unga i...

21 december 2022, 17:33

Pep Forum: Minimix

Mohammad Ali och Abdikarim Said från Minimix delger sina erfarenheter av att bygga broar mellan...

18 december 2022, 18:13

Pep Form: Dans för hälsa

Anna Duberg berättar om hur kravlös dans ökar den psykiska hälsan hos tonårstjejer.

11 december 2022, 20:08

HälsoAkademikernas Julkalender

09 december 2022, 22:13

Medlemsintervju: Karin, Hälsopedagog på mötesplats för seniorer

Karin Daneli är medlem i Hälsoakademikerna och tidigare styrelsemedlem i HälsoAkademikerna. Vi ha...

09 december 2022, 21:55

WHOs senaste rapport om fysisk inaktivitet

En ny rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att bristen på fysisk aktivitet i Sverig...

09 december 2022, 21:54

SRAT-dagarna 21-22 oktober

Hälsoakademikerna var representerade under SRAT-dagarna som gick av stapeln 21-22 oktober i...

04 december 2022, 19:44

Pep Forum: Anders Hansen

En av Pep Forums gästföreläsare var författaren och överläkaren i psykiatri, Anders Hansen. Han...

04 december 2022, 19:40

HälsoAkademikernas planeringsdagar

Den 9-10 november samlades HälsoAkademikernas styrelse för att planera föreningens kommande...