HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Folkhälsovetare

De senaste nyheterna inom folkhälsa

09 december 2023, 15:28

Föreningsstämma i mars. Var med och gör skillnad!

I Hälsoakademikerna har vi möjligheten att göra större avtryck på vår gemensamma arbetsmarknad än...

09 december 2023, 15:16

Fysisk aktivitet på recept för barn

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet och har sedan...

09 december 2023, 15:01

Alice- hälsovetare och egenföretagare

Alice (Sprallice) Fagrell arbetar idag som online coach och näringsfysiolog och driver sitt eget...

01 december 2023, 10:35

Temakonferensen för studenter

20 mars 2024 Plats: Karlstads universitet.  Den 20 mars 2024 går Hälsoakademikernas temakonferens...

24 november 2023, 10:36

Tredje föreläsaren för Temakonferensen presenteras

Johan Högman

24 november 2023, 10:07

Andra föreläsaren för Temakonferensen presenteras

Frida Östberg

24 november 2023, 09:23

Första föreläsaren för Temakonferensen presenteras

Ida Marko-Verga

29 september 2023, 11:43

Ordförande har ordet!

Tiden går fort! Det är 1 ½ år sedan nuvarande styrelse valdes in på stämman 2022. Det är med andr...

27 september 2023, 13:14

Tillbaka i skolbänken?

Hösten är här och för många betyder det att skolan startat igen efter sommaruppehåll. Oavsett var...

27 september 2023, 11:52

Mobilapp på flera språk gav bättre matvanor hos små barn.

Mindre söta drycker och onyttigt snacks, men också minskad skärmtid är resultatet av studien...

07 juni 2023, 08:07

Ordförande har ordet

Sommaren är här och med den en säkerligen efterlängtad ledighet för er yrkesverksamma medlemmar....

06 juni 2023, 14:39

Kraftsamling kring Psykisk hälsa

SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. SKR...

06 juni 2023, 14:09

Vill du hjälpa föreningen arrangera en temakonferens i mars 2024?

Sedan många år har HälsoAkademikerna arrangerat årligen återkommande konferenser för medlemmar oc...

06 juni 2023, 14:07

Föreningen behöver dig!

Vår bransch är inne i en period där förutsättningar och möjligheter är större än någonsin. Detta...

06 juni 2023, 10:03

Vinsten av ett långsiktigt främjande arbete

Att arbeta långsiktigt med arbetsmiljöarbetet med rätt form av insatser beräknas ge mer än 3 gång...

06 juni 2023, 09:55

Hur främjar vi rörelse bland barn och unga på en samhällsnivå?

Att arbeta med att främja fysisk aktivitet i de nedre åldrarna börjar bli allt mer akut idag då...

11 april 2023, 08:24

HälsoAkademikernas arbetsmarknadsdag på Göteborgs universitet

Under HälsoAkademikernas arbetsmarknadsdag i Göteborg träffades studenter för att tillsammans med...

10 april 2023, 14:04

Agenda 2030 - Social hållbarhet - Folkhälsa

Både nationellt och internationellt talas det om FNs 17 globala utvecklingsmål - Agenda 2030....

10 april 2023, 14:03

Nationellt konsortium för hälsopromotion och arbetet med kompetensprofiler

Den 16e och 17e mars träffades Nationellt konsortiet för hälsopromotion i Göteborg för att arbeta...

10 april 2023, 14:01

Hälsopedagog på seniorcenter

Cecilia Salamon är 35 år och jobbar sedan några månader tillbaka som hälsopedagog på ett...