HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-12-19

Verksamhetsplanen i sammanfattning

HälsoAkademikerna har en omfattande verksamhetsplanering för de kommande två åren. Detta är en sammanfattning av de viktigaste arbetsområdena kommande året.

Vi kommer lägga fokus på att få till digitala och ffa fysiska rekryteringsträffar i så stor omfattning som möjligt. Målsättningen är att under våren kunna genomföra fysiska rekryteringsträffar, men det avgörs förstås av hur det går med pandemin.

Vi planerar även att göra filmklipp med rekryteringssyfte som kan användas på hemsidan och i våra sociala medier samt som inledning på rekryteringsträffar.

Vid sidan av rekrytering så lägger vi mest fokus på att arbeta med våra medlemmars arbetsmarknad. Förstärka befintliga arbetsområden och utveckla nya områden där våra medlemmars kompetens kan ha en tydlig roll, exempelvis skolan och vården.

Under våren kommer en magisterstudent att skriva uppsats med syfte att beskriva hur Hälsovetare kan skapa mervärde inom förskola/skola. Den arbetet tar vi sedan vidare genom bland annat arbete med opinionsbildning.

I projekt kompetensprofiler planeras en workshop i början av året för att följa upp och komma vidare i arbetsprocessen som inleddes i februari 2020. Ett delmål är även att skapa en årlig återkommande nätverksträff för utbildningsprogrammen.

Den årliga Hälsovetardagen kommer inte genomföras i vanligt format men vi planerar att genomföra medlemsträff med föreläsning/workshop i samband med föreningsstämman.

Senaste nyheter

01 december 2023, 10:35

Temakonferensen för studenter

20 mars 2024 Plats: Karlstads universitet.  Den 20 mars 2024 går Hälsoakademikernas temakonferens...

24 november 2023, 10:36

Tredje föreläsaren för Temakonferensen presenteras

Johan Högman

24 november 2023, 10:07

Andra föreläsaren för Temakonferensen presenteras

Frida Östberg