HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-12-19

Verksamhetsplanen i sammanfattning

HälsoAkademikerna har en omfattande verksamhetsplanering för de kommande två åren. Detta är en sammanfattning av de viktigaste arbetsområdena kommande året.

Vi kommer lägga fokus på att få till digitala och ffa fysiska rekryteringsträffar i så stor omfattning som möjligt. Målsättningen är att under våren kunna genomföra fysiska rekryteringsträffar, men det avgörs förstås av hur det går med pandemin.

Vi planerar även att göra filmklipp med rekryteringssyfte som kan användas på hemsidan och i våra sociala medier samt som inledning på rekryteringsträffar.

Vid sidan av rekrytering så lägger vi mest fokus på att arbeta med våra medlemmars arbetsmarknad. Förstärka befintliga arbetsområden och utveckla nya områden där våra medlemmars kompetens kan ha en tydlig roll, exempelvis skolan och vården.

Under våren kommer en magisterstudent att skriva uppsats med syfte att beskriva hur Hälsovetare kan skapa mervärde inom förskola/skola. Den arbetet tar vi sedan vidare genom bland annat arbete med opinionsbildning.

I projekt kompetensprofiler planeras en workshop i början av året för att följa upp och komma vidare i arbetsprocessen som inleddes i februari 2020. Ett delmål är även att skapa en årlig återkommande nätverksträff för utbildningsprogrammen.

Den årliga Hälsovetardagen kommer inte genomföras i vanligt format men vi planerar att genomföra medlemsträff med föreläsning/workshop i samband med föreningsstämman.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet