HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-10-04

Vad arbetar föreningen med?

Styrelsen och andra engagerade medlemmar arbetar med en rad områden inom våra branscher och för våra professioner. Läs här vad vi gör och om det är något ni blir extra intresserad av.

Vad arbetar föreningen med?

Styrelsen och andra engagerade medlemmar arbetar med en rad områden inom våra branscher och för våra professioner. Läs här vad vi gör och om det är något ni blir extra intresserad av.

Hälsovetare i hälso- och sjukvården

I samband med att Socialstyrelsen presenterade Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 inledde HälsoAkademikerna arbetet att lyfta fram hälsovetarens kompetens i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder rekommenderar hälso- och sjukvården att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

SKR´s kraftsamling för psykisk hälsa startade våren 2019. HA´s styrelse har för avsikt att delta i detta arbete.

Vi arbetar även med en process för att få en legitimation för delar av professionerna som arbetar medvårdrelaterade områden.

Egenföretagarstöd

Det är flera av våra medlemmar som driver eget företag inom hälsa, idrott, kost och friskvård och många som vill starta eget efter avslutade studier. HälsoAkademikerna håller på att ta fram ett nyföretagarstöd specifikt riktad till er som funderar på att starta eget, eller redan driver ett eget företag.

Att starta eget företag är tufft och krävande och att göra det inom hälsobranschen innebär hård konkurrens. Vårt mål är att genom vårt företagarstöd ge dig både inspiration och konkret information om hur du kan gå till väga och vart du kan vända dig för att komma igång. Stödet kommer dels vara utformad som en guide där olika steg vägleder dig genom uppstartens olika skeden, samt även ges i form av möjlighet att få råd och stöd av erfarna företagare. Tjänsten vänder sig även till dig som redan driver ett företag. 

Vår förhoppning är att bidra med tips och information som är både specifik för hälsobranschen men även generell för företagandet. Grunden för det här stödet är våra företagande medlemmar som bidragit med kunskap och erfarenhet.

Hälsovetardagen 2022

I samband med föreningsstämman i mars 2022 planerar styrelsen att arrangera den normalt sätt återkommande konferensen Hälsovetardagen.

Vill du leda eller delta i arbetet med arrangemanget som innehåller exempelvis kontakta samarbetspartners, ta fram tema, kontakta föreläsare, göra tidsschema, med mera, så ta en kontakt med styrelsen.

Just nu söker vi projektledare och deltagare

Studerandemedlem

Arbetsområdet Studerandemedlem fokuserar på medlemsvård och medlemsförmåner för studenter som är medlemmar i HälsoAkademikerna.

Styrelsen önskar att skapa en närmare relation med mer kontakt mellan studerandemedlemmar och styrelsen. Syftet med arbetet är att hitta en arbetsform som i framtiden kan implementeras i HälsoAkademikernas arbete som fokuserar på mervärde för studerandemedlemmar. Flera insatser är i dagsläget planerade och det krävs fler ideella krafter för att få bollen i rullning ordentligt.

Nu söker vi dig som ser vad våra studentmedlemmar har för behov och hur HälsoAkademikerna kan utvecklas för att på bästa sätt vara till stöd för våra studerandemedlemmar.

Sociala medier

HälsoAkademikerna behöver utveckla en strategi för sociala medier för att på ett bättre sätt nå ut till hälsovetare och omvärlden.

HälsoAkademikerna finns idag på Facebook med en sida. Föreningen behöver en tydlig strategi för användandet av sociala medier och söker dig som vill göra en insats och samtidigt utveckla dig själv och dina kunskaper om sociala medier och hur man använder dem på bästa och smartaste sätt.

Vill du utveckla HälsoAkademikernas närvaro på sociala medier och kanske ha kunskaperna till nytta i ditt eget yrkesliv? Just nu har vi ingen projektansvarig men hör av dig till ordförande i föreningen med en intresseanmälan.

Nyhetsbrevet

Vårt nyhetsbrev söker ständigt nya aktuella och intressanta uppslag och artiklar så tveka inte att skriva in och bidra med egna erfarenheter och artiklar samt med förslag på temaområden.

Nyhetsbrevet är i digital form och skickas ut till alla medlemmar via mail cirka fem gånger per år. Har du erfarenheter från ditt arbete som yrkesverksam eller studerandemedlem som du vill dela med dig av så tveka inte att skriva in till projektansvarig. Är du student som skrivit examensarbete så passar det utmärkt som underlag till en artikel. Har du arbetsuppgifter eller något intressant resultat från något projekt så är det intressant att dela med HA´s medlemmar.

I digital form finns också stora möjligheter att t.ex. koppla samman innehållet med sociala medier. Om du vill lära dig mer och utvecklas, har många idéer och kan se utvecklingspotential, och som gillar att arbeta med digital media så hör av dig till projektansvarig.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet